Sign In
Olet tässä: Skip Navigation Links > Tietosuoja

 Tietosuoja


Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksessa tarvitaan toimintaan erilaisia henkilötietoja, joista muodostuu henkilörekistereitä. Henkilörekistereiden sisällöt ja rekisteröityjen oikeudet on kuvattu tietosuojaselosteissamme. Käsittelemme henkilötietoja vain perustellun käyttötarkoituksen johdosta, ja vain niin kauan kuin se on käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista. 

Tietoa henkilötietojen käsittelystä

Asiakastyön tietosuojaseloste

Henkilöstöhallinnon tietosuojaseloste


Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihin, ja tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu (tarkastusoikeus)

Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti lomakkella. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Tarkastuspyyntö

Lisätietoja saat KTO:n tietosuojavastaavalta:

Antti Kinnari
Puhelin: 040 6826766
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi

Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Sidonaisuusrekisteriin pääset tästä linkistä