Sign In
Olet tässä: Skip Navigation Links > Etusivu

Elämän erikoisosaaja

Kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus - KTO:n periaatteena on erityishuollon asiakkaan toimintakyvyn parantaminen, mikä tarkoittaa vammaisuudesta johtuvan toiminnan haitan vähentämistä. Olemme täydentäneet kuntien omaa palvelutoimintaa lähes 50 vuotta.

Arvojamme ovat turvallisuus, toista ihmistä arvostava vuorovaikutus, tasa-arvo sekä yhteishenki. Kehitysvamma-alan osaajia meillä on noin 500. Osaajamme edustavat sosiaalista, kasvatuksellista ja lääketieteellistä tietämystä.

på svenska

in English

 

 

 

Osallisuutta ja mahdollisuuksiaTyöllistymistä ja osallisuutta edistävät toiminnat tarjoavat monipuolista päiväaikaista toimintaa kehitysvammaisille tai muuta erityistä tukea tarvitseville. Elämäntaitovalmennuksessa annetaan valmiuksia työhön ja itsenäiseen elämään.
Kehitysvamma-alan erityisosaajaKTO:n visio on olla länsirannikon sote-alueen erityisosaajakeskus henkilöille, joilla on kehityksellisiä ja neuropsykiatrisia haasteita. Palvelukokonaisuutemme ovat kuntoutus ja asuminen sekä niitä tukevat palvelut.
Oma koti, oma elämäNoudatamme KTO:ssa valtakunnallisia yksilöllisen tuen laatukriteereitä. Järjestämme palvelut siten, että ne vastaavat asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita. KTO:lla on 17 asumisyksikköä eri puolella Varsinais-Suomea.
Yksilöllistä palvelua tuki- ja osaamiskeskuksessaKuntoutuspalvelumme tarjoavat tutkimus-, kuntoutus- ja kriisijaksoja, joihin sisältyy asiantuntija- sekä lääketieteellisiä erityispalveluita yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Järjestämme myös lyhytaikaisjaksoja perheen tukemiseksi.