Sisäänkirjautuminen

 Tiedote liittyen lasten ja nuorten neuropsykiatriseen kuntoutusyksikköön


Hyvät vanhemmat ja yhteistyökumppanimme, haluamme tiedottaa teitä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän, KTO:n, lasten ja nuorten neuropsykiatriseen yksikköön kohdistuvasta vakavasta ulkoapäin tulevasta toiminnan uhasta.

Tietoomme on tullut, että lasten ja nuorten neuropsykiatrisen yksikkömme toimintaa saatetaan tietoisesti ja tarkoituksellisesti mustamaalata ja näissä tarkoituksissa olla teihin yhteydessä.

Lasten ja nuorten neuropsykiatrisessa yksikössä palvellaan kriisi-, tutkimus- ja kuntoutusasiakkaina olevia lapsia ja lyhytaikaisessa hoidossa olevia lapsia. Paikkoja yksikössä on 10. Lapsilla voi olla hyvinkin erilaisia toiminnan tarpeita ja näin ryhmän yhteensovittaminen on joskus haastavaa.

Toimintaa kehitetään koko ajan, mutta emme ole vielä läheskään valmiita. Paraikaa teemme yksikölle struktuureita, asiakkaille yksilöllisiä suunnitelmia, omahoitajuutta jne. Yksikössä on meneillään mm. autismikoulutusta ja perhetyön koulutusta.

Lisäksi olemme suunnittelemassa ns. vanhempainiltaa, jolloin vanhemmat voisivat tuoda esille kehittämisideoita.

Olemme itse olleet yhteydessä Aluehallintovirastoon ja pyytäneet sieltä yksikön tarkastamista. Tavoitteena on, että toiminta on mahdollisimman läpinäkyvää joka suuntaan.

Koska nyt kuitenkin olemme joutuneet uhan kohteeksi, pyydämme Teitä, hyvät vanhemmat ja yhteisyökumppanit, olemaan seuraaviin henkilöihin yhteydessä kaikissa reklamaatioasioissa: 

Kuntoutuspalvelujen johtaja Marjut Mäki-Torkko, puh 040 6632393, marjut.maki-torkko@kto-vs.fi
Palvelu- ja asiakkuusjohtaja Marika Metsahonkala, puh 050 5116514, marika.metsahonkala@kto-vs.fi


Haluamme myös ilmoittaa, että mikäli edellä mainittu toiminnan uhka jatkuu, tulemme ryhtymään juridisiin toimenpiteisiin.

Paimiossa 23.10.2018

Seija Aaltonen, kuntayhtymän johtaja