Sisäänkirjautuminen

 Luottamusmiesten kannanotto Ylen tekemään artikkeliin

 

Tiedote 3.1.2019, julkaisuvapaa heti

KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän henkilöstön edustajina haluamme ottaa kantaa niihin virheellisiin väittämiin, jotka on julkaistu Ylen MOT- ohjelman sivuilla. Väitteet koskevat muun muassa henkilöstön koulutusta, osaamista ja rekrytointia.

Erityishuoltopiirissä on toimiin ja virkoihin määritelty kelpoisuusehdot, jotka täyttävät terveyden-/sosiaalihuollon ammattihenkilöstön kelpoisuudet. Kaikilla hoitajilla, ohjaajilla ja sairaanhoitajilla on kelpoisuusehdot täyttävä koulutus, ja sijaisena voi toimia vain koulutettu tai alalle opiskeleva henkilö.

Koulutuksen lisäksi erityishuoltopiiri ylläpitää henkilöstön osaamista sisäisellä koulutuksella. MAPA-koulutus on pakollinen kaikille hoito- ja ohjaustyötä tekeville, ja sitä päivitetään säännöllisesti.  Autismikuntoutusta antavien yksiköiden kouluttamista varten on erityishuoltopiiri ostanut koulutusta kahdelta autismialan erityisosaajalta.

Väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn ja asialliseen hoitoon on erityishuoltopiirillä ohjeistukset.

Henkilöstön rekrytointiongelmia on säännöllisesti käsitelty yhteistoiminnassa johdon kanssa. Henkilöstön saatavuudeksi lyhytaikaisiin sijaisuuksiin sekä siihen liittyviin rekrytointiongelmiin toivottiin apua muun muassa liittymällä Seuturekry-järjestelmään. Koulutettujen sijaisten saatavuudessa on vaikeuksia, mutta huomioitavaa on, että minkäänlaista rekrytointikieltoa ei KTO:ssa ole.

Uudet KTO:n tilat on pyritty tekemään asiakasturvallisiksi. Ulkopuolisen silmin materiaalit saattavat näyttää karuilta, mutta asiakasturvallisuus ja materiaalien särkymättömyys ovat ensisijaiset vaatimukset tiloissamme.

Henkilöstön oikeusturva vaatii, että faktat huomioidaan kirjoituksissa ja esitetyt ongelmat selvitetään. Henkilöillä on oikeus mielipiteisiin, niitä ei voi vääriksi väittää, mutta faktoja ei sovi vääristellä. Me luottamushenkilöt edellytämme, että Erityishuoltopiirin henkilöstöön ei kohdenneta vääristeltyjä väitteitä.

Paimiossa 3.1.2019

Heli Kaleva
pääluottamusmies JHL

Maria Savonen
pääluottamusmies JUKO

Merja Tuominen
pääluottamusmies TEHY