Sisäänkirjautuminen

 Tiedote sosiaalisessa mediassa julkaistuista väitteistä

 

Tiedote 11.1.2019

Haluan korjata sosiaalisessa mediassa liikkuvia virheellisiä väitteitä, joiden mukaan Liedon kunta olisi tehnyt KTO:sta rikosilmoituksen poliisille ja kantelun aluehallintovirastoon. Olen ollut torstaina 10. tammikuuta henkilökohtaisesti yhteydessä Liedon kunnan sosiaali- ja terveystoimen vs. toimialuejohtajaan Marja-Leena Branderiin. Hän on vahvistanut, että Lieto ei ole tehnyt rikosilmoitusta eikä kantelua KTO:sta.

Seija Aaltonen
kuntayhtymän johtaja

  • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
    Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
    erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
  • Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
    Akuuttisairaanhoitaja 050 597 4983 Virka-ajan ulkopuolella
  • Tietosuoja