Sisäänkirjautuminen

 Aktiivisen tuen alueellinen kehittäminen

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallinnoimassa Aktiivisen tuen alueellinen kehittäminen -hankkeessa (ATAK) kerätään yhteen tahoja, joiden arjen toiminnassa on itsemääräämisoikeuteen ja tuettuun päätöksentekoon liittyviä tilanteita. KTO on mukana Varsinais-Suomen osahankkeessa, joka alkaa syksyllä 2016 ja päättyy syksyllä 2017. Hankkeen tavoitteena on käydä yhteistä arvokeskustelua yksilölähtöisen ajattelu- ja toimintatavan toteutumisesta ja jakaa tietoa ja osaamista yli sektorirajojen.  Hankkeen aikana kehitetään alueellista yhteistyöverkostoa ja sen sisäisiä toimintatapoja itsemääräämisoikeuden toteutumisen parantamiseksi.

Yhteyshenkilöinä toimivat palveluesimies Mervi Humalamäki, puh. 040 506 5888, ja palveluesimies Tarja Isoviita, puh. 040 634 2146. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi 

  • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
    Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
    erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
  • Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
    Akuuttisairaanhoitaja 050 597 4983
  • Tietosuoja