Sisäänkirjautuminen

 Lääketieteellisten erityispalveluiden kehittämishankkeet

Lääketieteellisten erityispalveluiden kehittämishankkeita ei ole tällä hetkellä käynnissä. Aiemmin käynnissä olleisiin hankkeisiin voit tutustua Päättyneet hankkeet -välilehdeltä.

  • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
    Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
    erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
  • Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
    Akuuttisairaanhoitaja 050 597 4983
  • Tietosuoja