Sisäänkirjautuminen

 Kehittämispalvelut

Kehittämispalveluiden toiminnan tavoitteena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä sekä oikeutta kotiin ja arkeen. Kehittämispalvelut tukee KTO:n strategian toteutumista, ja sillä on merkittävä rooli uusien toimintatapojen tuomisessa ja juurruttamisessa KTO:n toimintaan. SHQS-laatujärjestelmän avulla arvioimme ja kehitämme palveluita yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Palveluissa huomioimme myös valtakunnalliset laatukriteerit, ja osallistumme aktiivisesti valtakunnallisten laatuverkostojen toimintaan.

KTO osallistuu valtakunnallisiin kehitysvamma-alan hankkeisiin ja verkostoituu alan osaajien kanssa. KTO tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia lopputöiden tekemiseen ja käymällä luennoimassa sosiaali-ja terveysalan opiskelijoille kehitysvamma-alaan liittyvistä aiheista. Lisäksi KTO:ssa järjestetään koulutuksia sekä omalle henkilökunnalle että muille kiinnostuneille. Koulutamme myös valtakunnallisesti.

Yhteystiedot

Oili Sauna-aho
kehittämis- ja asiantuntijapalveluiden johtaja
040 172 6874

Pirjo Valtonen
projektipäällikkö
040 632 6101

Elina Jokinen
projektipäällikkö
040 513 2716

Kati Ranta
kehittämiskoordinaattori
050 528 7886

Antti Kinnari
laatukoordinaattori
040 682 6766


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi

  • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
    Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
    erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
  • Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
    Akuuttisairaanhoitaja 050 597 4983
  • Tietosuoja