Sisäänkirjautuminen

 Kehittämispalvelut

Kehittämispalveluiden toiminnan tavoitteena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä sekä oikeutta kotiin ja arkeen. Kehittämispalvelut tukevat KTO:n strategian toteutumista, ja niillä on merkittävä rooli uusien toimintatapojen tuomisessa ja juurruttamisessa KTO:n toimintaan. Palvelujen laadun varmistamiseksi KTO on sitoutunut itsearviointiin perustuvaan CAF-laatujärjestelmään ja noudattaa valtakunnallista ohjeistusta koskien yksilöllisen tuen laatukriteereitä. Laatua kehitetään myös valtakunnallisissa laatuverkostoissa.

KTO osallistuu valtakunnallisiin kehitysvamma-alan hankkeisiin ja verkostoituu alan osaajien kanssa. KTO tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia lopputöiden tekemiseen ja käymällä luennoimassa sosiaali-ja terveysalan opiskelijoille kehitysvamma-alaan liittyvistä aiheista. Lisäksi KTO:ssa järjestetään koulutuksia sekä omalle henkilökunnalle että muille kiinnostuneille. 

Yhteystiedot

Oili Sauna-aho
kehittämis- ja asiantuntijapalveluiden johtaja
040 172 6874

Elina Jokinen
vs. projektipäällikkö
040 513 2716

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi

  • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
    Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
    erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
  • Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
    Akuuttisairaanhoitaja 050 597 4983
  • Tietosuoja