Sisäänkirjautuminen

 Kehittämispalvelut

Kehittämispalveluiden toiminnan tavoitteena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä sekä oikeutta kotiin ja arkeen. Kehittämispalvelut tukee KTO:n strategian toteutumista, ja sillä on merkittävä rooli uusien toimintatapojen tuomisessa ja juurruttamisessa KTO:n toimintaan. SHQS-laatujärjestelmän avulla arvioimme ja kehitämme palveluita yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Palveluissa huomioimme myös valtakunnalliset laatukriteerit, ja osallistumme aktiivisesti valtakunnallisten laatuverkostojen toimintaan.

KTO osallistuu valtakunnallisiin kehitysvamma-alan hankkeisiin ja verkostoituu alan osaajien kanssa. KTO tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia lopputöiden tekemiseen ja käymällä luennoimassa sosiaali-ja terveysalan opiskelijoille kehitysvamma-alaan liittyvistä aiheista. Lisäksi KTO:ssa järjestetään koulutuksia sekä omalle henkilökunnalle että muille kiinnostuneille. Koulutamme myös valtakunnallisesti.

Yhteystiedot

Oili Sauna-aho
kehittämis- ja asiantuntijapalveluiden johtaja
040 172 6874

Elina Jokinen
projektipäällikkö
040 513 2716

Kati Ranta
kehittämiskoordinaattori
050 528 7886

Antti Kinnari
laatukoordinaattori
040 682 6766


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi