Sisäänkirjautuminen

 Tutkimusluvat

Tutkimuslupahakemus tieteellistä tutkimusta / YAMK- tai AMK-opinnäytetyötä / kehittämistehtävää varten

Tutkimuksen tekijä keskustelee tutkimuksen aiheesta ja suunnitelmasta kuntayhtymän johtajan/sektorijohtajan kanssa.
Tutkimuksen tekijä toimittaa tutkimuslupahakemuksen liitteineen postitse osoitteeseen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky,
KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Tutkimuslupa, Myllyojantie 2, 21530 Naskarla tai sähköpostitse osoitteeseen tutkimus@kto-vs.fi.

 • Tutkimuslupahakemus käsitellään erityishuoltoneuvoston kokouksessa puheenjohtajan esityksestä. Erityishuoltoneuvosto antaa lausuntonsa tutkimusaineiston keräämisestä ja tutkimuksen toteuttamisesta, minkä perusteella kuntayhtymän johtaja myöntää tai hylkää tutkimusluvan.
 • Erityishuoltoneuvoston sihteeri vastaa prosessin eri vaiheiden dokumentoinnista ja on yhteydessä tutkimusluvan hakijaan.
 • Tutkimuksen tekijä on yhteydessä sektorijohtajaan tutkimuksen toteuttamisen muutoksista.
 • Tutkimuksen tekijä toimittaa valmiista korkeakoulun hyväksymästä tutkimuksesta yhden kopion ja pdf-tiedoston erityishuoltoneuvoston sihteerille, joka tuo sen tiedoksi erityishuoltoneuvostolle.

Tutkimuslupahakemus tieteellistä tutkimusta / YAMK- tai AMK-opinnäytetyötä / kehittämistehtävää varten

 

Tutkimuslupahakemus toisen asteen opinnäytetyötä / kehittämistehtävää varten

Opiskelija keskustelee opinnäytetyön/kehittämistehtävän aiheesta ja suunnitelmasta sen yksikön esimiehen tai sektorijohtajan kanssa, johon on tutkimusta tekemässä. Opiskelijalla tulee olla nimetty ohjaaja/ohjaajat oppilaitoksesta ja KTO:n yksiköstä ennen tutkimuslupahakemuksen täyttämistä. Opiskelija toimittaa tutkimuslupahakemuksen liitteineen postitse osoitteeseen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky, KTO - Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Tutkimuslupa, Myllyojantie 2, 21530 Naskarla tai sähköpostitse osoitteeseen tutkimus@kto-vs.fi.
 • Erityishuoltoneuvoston sihteeri kirjaa hakemuksen tiedot hakemusluparekisteriin ja toimittaa sen sektori- ja kuntayhtymän johtajalle.
 • Kuntayhtymän johtaja tekee päätöksen ja toimittaa sen erityishuoltoneuvoston sihteerille, joka informoi tutkimusluvan hakijaa ja pyytää toimittamaan tarvittavat asiakirjat, kuten
  • oppilaitoksen mahdollisesti edellyttämän toimeksiantosopimuksen
  • selvityksen tutkimuksen kustannuksista ja rahoituksesta (tutkimussuunnitelmassa tai erillisellä liitteellä).
 • Opiskelija informoi sektorijohtajaa ja esimiestä mahdollisista tutkimukseen liittyvistä muutoksista.
 • Opiskelija toimittaa valmiista oppilaitoksen hyväksymästä opinnäytteestä/kehittämistehtävästä yhden kopion ja pdf-tiedoston kuntayhtymälle osoitteeseen tutkimus@kto-vs.fi.
 • Erityishuoltoneuvoston sihteeri informoi valmistuneista opinnäytetöistä/kehittämistehtävistä sektorijohtoa ja ko. yksikön esimiestä.

Tutkimuslupahakemus toisen asteen opinnäytetyötä / kehittämistehtävää varten

 • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
  Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
  erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
 • Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
 • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
  Akuuttisairaanhoitaja 050 597 4983
 • Tietosuoja