Sisäänkirjautuminen
Olet tässä: Skip Navigation Links > Päätöksenteko > Organisaatio

 Organisaatio

Kuntayhtymän organisaatiossa on kaksi tasoa, jotka ovat luottamushenkilöorganisaatio ja henkilöstöorganisaatio.
Luottamushenkilöorganisaatioon kuuluvat valtuusto ja hallitus.

Henkilöstöorganisaatio jakautuu hallituksen päättämällä tavalla toimialueisiin, jotka jakautuvat edelleen kuntayhtymän johtajan päättämällä tavalla vastuualueisiin.

Organisaatiokaavio: Valtuusto, hallitus, kuntayhtymän johtaja sekä toimialueet. Toimialuejohtajat löytyvät yhteystietosivulta.

Organisaatiokaavio