Sisäänkirjautuminen
Olet tässä: Skip Navigation Links > Päätöksenteko > Strategia

 Strategiset linjaukset

Strategian perusta 

Varsinais-Suomessa, kuten muuallakin valtakunnassa, on meneillään maakunnallinen sote-valmistelu. KTO on otettu hyvin mukaan alueelliseen suunnitteluun eri tasoille. KTO:n edustus on mukana myös ministeriön LAPE-kärkihankkeessa (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma). Nyt on aktiivisen vaikuttamisen aika niin, että myös kehitysvammaisuuteen liittyvät erityiskysymykset otettaisiin huomioon sote-keskustelussa.

Kehitysvammaisuuden esiintymisprosentti on 1 % väestöstä. Tästä johtuen erityisosaamisen säilyminen edellyttää laajaa väestöpohjaa.

KTO:n tavoitteena on olla erityisosaamisen keskus, jossa on saatavilla sekä vaativia että erityistason palveluja  henkilöille, joilla on kehityksenaikainen neurologinen häiriö (nykyinen termi neurodevelopmental disorder).  Erityisosaamiskeskuksen palveluihin kuuluvat konsultaatiot, jalkautuvat palvelut ja ympärivuorokautinen kuntoutushoito sekä akuutteihin kriiseihin vastaaminen. KTO on mukana Turun ja Oulun yliopistoihin perustetussa kehitysvammalääketieteen professuurissa. KTO:n kuntoutuskeskus aloitti toimintansa uusissa tiloissa vuoden 2017 alussa. Työntekijöiden osaamistasoa on nostettu ja nostetaan edelleen. KTO on aktiivinen myös erilaisissa valtakunnallisissa hankkeissa. Näillä toimenpiteillä KTO valmistautuu toimimaan myös koko ERVA-alueen toimijana.

Vahvuutenamme on elämänkaariajattelu, moniammatillinen yhteistyö ja kuntoutuksen palveluketjut. Osana kuntoutuksen palveluketjuja toimii mittava asumispalvelukokonaisuus; josta jokaiselle asiakkaalle löytyy omannäköinen palvelukonsepti.

Kuntayhtymä on muokannut sisäistä toimialueensa johtoa siten, että se pystyy entistä paremmin vastaamaan vaadittavaan palvelutuotantoon.

Visiomme

KTO - Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus on länsirannikon sote-alueen erityisosaajakeskus henkilöille, joilla on kehityksellisiä neuropsykiatrisia haasteita.

Strategiset menetelmät eli keinot, joilla pääsemme visioomme

  • toiminnallistaloudellinen vastuullisuus, joka antaa oikeutuksen tehdä alamme työtä
  • tarkka laatu- ja talousseuranta
  • osaava ja motivoitunut henkilökunta
  • oikea henkilöstösuunnittelu: oikeat ihmiset oikeassa paikassa oikeaan aikaan
  • jämäkkä, oikeudenmukainen, osallistuva ja tukeva johtaminen
  • jatkuva kehittyminen

Koko KTO:n toimintaa ohjaavat arvot, jotka ovat

  • oikeudenmukaisuus
  • turvallisuus
  • yhteishenki
  • arvostava vuorovaikutus

Erityisosaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii niin valtakunnallisia kuin kansainvälisiä verkostojakin. Tähän liittyen kuntayhtymän johtaja on valittu mm. European  Association for Mental Health in Intellectual Disability hallituksen jäseneksi 2014 lähtien ja uudelle kaudelle 2016 lähtien.

Yhteistyö sidosorganisaatioiden kanssa on välttämätöntä

Kuntayhtymä tekee kiinteää kehittämisyhteistyötä sidosorganisaatioiden, kuten järjestöistä Kehitysvammaliiton, Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Kynnys ry:n kanssa.

Asiakastasolla jokaisen asiakkaan kohdalla käydään kunnan sosiaali-, terveys- tai opetustoimen kanssa sopimusneuvottelut siitä, mitä palveluja kuntayhtymä ko. asiakkaalle antaa ja mikä on niiden hinta. Tulevaa sote-aluetta ajatellen neuvottelun kulttuuri, omistajaohjauksessa pysyminen ja palvelujen tuottajan rooli on siten kuntayhtymän toimintaan juurtunut tapa.
Arvojamme ovat oikeudenmukaisuus, turvallisuus, yhteishenki ja arvostava vuorovaikutus. Lääketieteen, sosiaali- ja terveysalan ja erityisopetuksen ammattilaiset ovat täällä teitä varten!