Sisäänkirjautuminen

 Erityisperhetyö ja autismiohjaus

Erityisperhetyö on tarkoitettu tueksi perheille, joilla on kehitysvammainen tai autismin kirjolla oleva lapsi. Työskentelyssä huomioidaan koko perheen tilanne kokonaisvaltaisesti. Erityisperhetyö toteutetaan perheen kotona suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti siten, että palvelu vastaa perheen arkielämän tarpeisiin. Erityisperhetyö tarjoaa tuki- ja ohjauspalveluja myös yksin asuville kehitysvammaisille ja autismin kirjoon kuuluville henkilöille. Erityisperhetyön osaamisalueita ovat

  • moni- ja vaikeavammaisuus
  • autismin kirjon häiriöt
  • käyttäytymiseen liittyvät haasteet.

Erityisperhetyöllä tuetaan perheiden hyvinvointia, arjessa selviytymistä ja jaksamista. Palvelussa yhdistyvät kotona toteutettava erityishoito ja suunnitelmallinen perhetyö. Erityisperhetyön tavoitteena on vahvistaa ja lisätä asiakkaiden omia voimavaroja.

KTO:ssa toimii myös autismiohjaajia, jotka antavat ohjausta autistisille henkilöille ja heidän lähipiirilleen, kuten perheenjäsenille, opettajille ja avustajille. Autismiohjaajat tekevät yhteistyötä perheiden ja erityistyöntekijöiden kanssa.

​Yhteystiedot

Erityisperhetyö
Käyntiosoite:
Naskarlanraitti 3
21520 Naskarla (Paimio)

kartta

Postiosoite:
Myllyojantie 2
21520 Naskarla

Marjukka Paajolahti-Halme
palveluesimies
040 525 2409