Sisäänkirjautuminen

 Lyhyt- ja pitkäaikainen kuntoutus

​Lyhytaikainen kuntoutus

Lyhytaikainen kuntoutus on tarkoitettu kaikenikäisille vammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat erityistä tukea, hoitoa ja valvontaa ympäri vuorokauden. Tavoitteena on sekä perheen jaksamisen tukeminen että kuntoutujan kasvun ja kehityksen tukeminen. Lyhytaikaista kuntoutusta järjestetään myös omaishoidon vapaapäivinä.

Lyhytaikaista kuntoutusta voi saada arkisin ja viikonloppuisin. Perhe varaa kuntoutusjaksot yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen kanssa aina etukäteen. Jaksojen pituudet suunnitellaan yhdessä kotikunnan, kuntoutujan perheen ja KTO:n yksikön palveluesimiehen kesken. Omaisten toiveet ajankohdista otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Pitkäaikainen kuntoutus

Pitkäaikainen kuntoutus on tarkoitettu kaikenikäisille vammaisille henkilöille, joilla on vaativia hoidollisia tarpeita. Pitkäaikaiseen kuntoutukseen tullaan silloin, kun kuntoutujan kotiin järjestettävät avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai on arvioitu, että kuntoutuja ei tarvitse erikoissairaanhoitoa tai hyödy siitä. Avohoito ei ole riittävää silloin, kun kuntoutuja tarvitsee yhden tai kahden hoitajan intensiivistä hoitoa, apua ja valvontaa päivittäisissä toiminnoissaan kaikkina vuorokauden aikoina. Jokaiselle kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma yhdessä perheen ja palveluntilaajan kanssa.

Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Naskarlanraitti 3
21520 Naskarla (Paimio)

kartta

Postiosoite:
Myllyojantie 2
21520 Naskarla