Sisäänkirjautuminen

 Tutkimuspalvelut

Tutkimuspalveluissa teemme somaattisia, neurologisia, neuropsykiatrisia ja kehitysvammapsykiatrisia tutkimuksia. Asiakkaalla voi olla somaattisia, neurologisia, toiminnallisia ja/tai käyttäytymisen haasteita. Tutkimusjaksot perustuvat asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Jakson aikana myös asiakkaan lähiverkosto saa ohjausta. Tutkimusjakson pituus määräytyy tarvittavien tutkimusten perusteella. Enimmillään jakso kestää kolme viikkoa.

Tutkimus toteutetaan jaksona yksikössä tai käynteinä tuki- ja osaamiskeskuksessa. Tutkimuksia tehdään seuraavissa yksiköissä:

Joissakin tapauksissa tutkimus voidaan toteuttaa myös jalkautuvana palveluna asiakkaan lähiympäristössä.