Sisäänkirjautuminen

 Lasten ja nuorten neuropsykiatriset kuntoutuspalvelut

​Lasten ja nuorten neuropsykiatriset tutkimus- ja kuntoutuspalvelut on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on kehitysvamma, autismin kirjon häiriö tai muu neurologinen tai neuropsykiatrinen häiriö sekä kuntoutukseen tai käyttäytymiseen liittyviä vaativia erityistarpeita. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lapsen tai nuoren kuntoutuksen, tuen ja ohjauksen tarpeet. Tavoitteena voi olla myös diagnoosin tarkentaminen. Tutkimukset toteutetaan moniammatillisesti, eli tutkimuksia on toteuttamassa lääkäri, psykologi ja muut asiantuntijat. Perhe ja yhteistyöverkko ovat mukana palvelutarpeen kartoituksessa.

Kuntoutuksella vahvistetaan lapsen tai nuoren toimintakykyä. Yhdessä perheen ja muun lähiympäristön (esim. päivähoito, koulu tai opiskelupaikka) kanssa etsitään keinoja, joilla voidaan ratkaista haastavia tilanteita ja vahvistaa lapsen tai nuoren itsenäisempää toimintaa. Kuntoutusta voidaan toteuttaa jalkautuvana palveluna lapsen tai nuoren omassa ympäristössä ja KTO:n tuki- ja osaamiskeskuksessa. Myös näiden yhdistelmä on mahdollinen asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan.

​Yhteystiedot

Lasten ja nuorten neuropsykiatrinen kuntoutusyksikkö
Käyntiosoite:
Naskarlanraitti 3
21520 Naskarla (Paimio)

kartta

Postiosoite:
Myllyojantie 2
21520 Naskarla

Hoitajat
050 313 7138

Else Paju
vt. palveluesimies
040 525 2409

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi


  • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
    Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
    erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
  • Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
    Akuuttisairaanhoitaja 050 597 4983
  • Tietosuoja