Sisäänkirjautuminen

 Lasten ja nuorten neuropsykiatriset kuntoutuspalvelut

​Lasten ja nuorten neuropsykiatriset tutkimus- ja kuntoutuspalvelut on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on kehitysvamma, autismin kirjon häiriö tai muu neurologinen tai neuropsykiatrinen häiriö sekä kuntoutukseen tai käyttäytymiseen liittyviä vaativia erityistarpeita.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lapsen tai nuoren kuntoutuksen, tuen ja ohjauksen tarpeet. Tavoitteena voi olla myös diagnoosin tarkentaminen. Toteutamme tutkimukset moniammatillisesti lääkärin, psykologin ja muiden asiantuntijoiden yhteistyönä. Perhe ja yhteistyöverkko ovat mukana palvelutarpeen kartoituksessa.

Kuntoutuksella vahvistetaan lapsen tai nuoren toimintakykyä. Yhdessä perheen ja muun lähiympäristön (esim. päivähoito, koulu tai opiskelupaikka) kanssa etsitään keinoja, joilla voidaan ratkaista haastavia tilanteita ja vahvistaa lapsen tai nuoren itsenäisempää toimintaa. Voimme toteuttaa kuntoutuksen jalkautuvana palveluna lapsen tai nuoren omassa ympäristössä tai KTO:n tuki- ja osaamiskeskuksessa. Myös näiden yhdistelmä on mahdollinen asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan.

​Yhteystiedot

Lasten ja nuorten neuropsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö

Marjukka Paajolahti-Halme
palveluesimies
040 525 2409

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi

Palveluesimies Marjukka Paajolahti-Halme