Sisäänkirjautuminen

 Neuropsykiatrinen valmennus

​Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen kuntoutus- ja tukimuoto, joka on tarkoitettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia.  Neuropsykiatrisia vaikeuksia ovat esimerkiksi

  • ilmeiden, eleiden ja tunteiden tulkitsemiseen liittyvät vaikeudet
  • itseilmaisuun liittyvät vaikeudet
  • keskittymisvaikeudet ja yliaktiivisuus
  • tilanteiden ennakointiin liittyvät vaikeudet
  • oppimisen ja muistamisen vaikeudet
  • hieno- ja karkeamotoriset vaikeudet
  • alttius stressille, ahdistukselle, masennukselle ja pelkotiloille
  • unihäiriöt

Neuropsykiatriset vaikeudet voivat vaikuttaa kehitykseen ja mahdollisuuteen toimia yhteiskunnassa. Neuropsykiatrisessa valmennuksessa asiakkaan on mahdollista oppia uusia toimintatapoja ja elämänhallintataitoja arjessa selviytymiseen.

Valmennuksesta hyötyvät erityisesti nuoret ja aikuiset. Työskentely tapahtuu asiakkaan asumis- ja toimintaympäristössä. Tapaamiset ovat kahdenkeskisiä, ja tarvittaessa työskennellään asiakkaan verkoston kanssa. Valmennuksen pituus ja sisältö vaihtelevat asetettujen tavoitteiden ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Valmennuksessa käytetään menetelmiä, jotka valmentaja valitsee asiakkaalle yksilöllisesti. Ratkaisukeskeiset työtavat auttavat asiakasta käyttämään omia vahvuuksiaan ja tukevat itsenäisempää elämää.

Yhteystiedot

Neuropsykiatrinen valmennus
Käyntiosoite:
Naskarlanraitti 3
21520 Naskarla (Paimio)

Postiosoite:
Myllyojantie 2
21520 Naskarla

Jenni Ikonen
palveluesimies
040 194 3235

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi