Sisäänkirjautuminen

 Neuropsykiatriset kuntoutuspalvelut

​Neuropsykiatrinen kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on kehitysvamma tai muu neuropsykiatrinen häiriö. Kuntoutujalla voi olla vaativia erityistarpeita, jotka liittyvät mielenterveyteen, autismin kirjon häiriöihin tai haastavaan käyttäytymiseen. Kuntoutuksen tavoitteena on löytää ratkaisuja, toimintamalleja ja tukikeinoja asiakkaalle ja hänen lähiympäristölleen. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan mielekäs elämä entisessä asuinpaikassaan tai tarvittaessa etsiä asiakkaalle uusi soveltuva asuinpaikka.

Kuntoutuksessa asiakas saa ympärivuorokautista tukea oman arkielämänsä suunnitteluun ja toteutukseen. Kuntoutus sisältää myös lääketieteelliset tutkimukset ja lääkehoidon suunnitelman. Kuntoutus on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista. Lyhytaikainen neuropsykiatrinen kuntoutusjakso kestää 1–3 kuukautta ja pitkäkestoinen neuropsykiatrinen kuntoutusjakso kestää kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen.

Yksilökeskeinen suunnitelma ohjaa kuntoutuksen sisältöä, ja suunnitelma laaditaan tai päivitetään kuntoutuksen aikana. Kuntoutumisen edistymistä arvioidaan säännöllisesti. Hyväksi todetut toimintamallit ja tukimuodot jalkautetaan asiakkaan omaan ympäristöön seurantakäynnillä tai erikseen sovittavilla jalkautuvilla palveluilla.

​Yhteystiedot

Neuropsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö 1 (Nepsy 1)
Virpi Oivanen
palveluesimies
050 514 7257
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi

Virpi Oivanen.JPG

Neuropsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö 2 (Nepsy 2)
Jenni Ikonen
palveluesimies
040 194 3235
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi