Sisäänkirjautuminen

 Neuropsykiatriset kuntoutuspalvelut

Neuropsykiatrinen kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on kehitysvamma tai muu neuropsykiatrinen häiriö. Kuntoutujalla voi olla vaativia erityistarpeita, jotka liittyvät mielenterveyteen, autismin kirjon häiriöihin tai haastavaan käyttäytymiseen.

Lyhytaikainen neuropsykiatrinen kuntoutusjakso kestää 1–3 kuukautta. Pitkäkestoinen neuropsykiatrinen kuntoutusjakso kestää puolestaan kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen.

Suunnitelmallisella kuntoutuksella kohti mielekästä elämää

Kuntoutus on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista. Kuntoutuksessa asiakas saa ympärivuorokautista tukea oman arkielämänsä suunnitteluun ja toteutukseen. Kuntoutus sisältää myös lääketieteelliset tutkimukset ja lääkehoidon suunnitelman.

Kuntoutuksen tavoitteena on löytää ratkaisuja, toimintamalleja ja tukikeinoja asiakkaalle ja hänen lähiympäristölleen. Sen edistymistä arvioidaan säännöllisesti. Tavoitteena on asiakkaan mielekäs elämä entisessä asuinpaikassaan tai tarvittaessa etsiä asiakkaalle uusi asuinpaikka.

​Yhteystiedot

Neuropsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö 1 (Nepsy 1)
Virpi Oivanen
palveluesimies
050 514 7257
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi

Palveluesimies Virpi Oivanen

Neuropsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö 2 (Nepsy 2)
Jenni Ikonen
palveluesimies
040 194 3235
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi

 Palveluesimies Jenni Ikonen