Sisäänkirjautuminen
Olet tässä: Skip Navigation Links > Palvelut > Opetus > Peruskoulu

 Peruskoulu

​Turussa sijaitsevassa Mylly-Antin koulussa annetaan peruskoulun erityisopetusta peruskouluikäisille kehitysvammaisille ja autistisille lapsille ja nuorille. Perusopetus tukee vaikeimmin kehitysvammaisten ja autististen oppilaiden kasvua ja kehitystä heille sopivien opetus- ja kuntoutusmenetelmien avulla. Peruskoulua käyvillä toiminta-alueittain opiskelevilla oppilailla on pidennetty oppivelvollisuus, joka alkaa kuusivuotiaana.

Mylly-Antin koulussa opetus on yksilöllistä toiminta-alueittain toteutettavaa ryhmämuotoista erityisopetusta. Ryhmäkoko on kuusi oppilasta/luokka, ja luokassa työskentelee erityisluokanopettaja ja koulunkäynninohjaajia. Lisäksi koulussa työskentelee ohjaajia, jotka vastaavat aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Opetus suunnitellaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOJKS) mukaisesti. HOJKS päivitetään vuosittain havaintojen, seurantojen ja arviointien avulla huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Lukuvuosi 2018–2019 alkaa keskiviikkona 15.8.2018.


​Yhteystiedot

Mylly-Antin koulu
Tiemestarinkatu 3 B
20360 Turku

Satu Lahti
koulun johtaja
050 406 2987

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi

  • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
    Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
    erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
  • Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
    Akuuttisairaanhoitaja 050 597 4983
  • Tietosuoja