Sisäänkirjautuminen
Olet tässä: Skip Navigation Links > Palvelut > Opetus

 Opetus

​KTO:ssa tarjotaan peruskoulun erityisopetusta ja valmentavaa koulutusta kehitysvammaisille, autistisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt muokataan jokaisen henkilön yksilöllisiin edellytyksiin sopiviksi. Peruskoulun erityisopetusta annetaan Turussa sijaitsevassa Mylly-Antin koulussa.

  • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
    Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
    erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
  • Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
    Akuuttisairaanhoitaja 050 597 4983 Virka-ajan ulkopuolella
  • Tietosuoja