Sisäänkirjautuminen

 Osallisuutta edistävä toiminta

Osallisuutta edistävän toiminnan palvelusisältöjä viitoittaa valtakunnalliset osallisuutta edistävän toiminnan laatukriteerit. Toiminta on suunnitelmallista ja perustuu jokaiselle asiakkaalle tehtäviin yksilöllisiin tavoitteisiin.

Toiminnan painopisteitä ovat kommunikaatiokeinojen vahvistaminen sekä sosiaalisissa tilanteissa selviytymisen edistäminen. Huomioimme toiminnassamme asiakkaidemme tavat olla vuorovaikutuksessa sekä yksilölliset vahvuudet ja toiveet. Toiveiden selvittämiseksi tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja sekä tukea valintojen tekemistä varten.

Turvallisen päivärytmin peruspilareita ovat aistierityisyyksien huomioiminen, ulkoilu, retket tai muu fyysinen aktiviteetti sekä sen vastapainoksi riittävä lepo ja rentoutuminen. Esimerkiksi musiikki ja taide tarjoavat mahdollisuuksia yksilöllisten tavoitteiden toteuttamiseen. Näiden lisäksi päivään voi kuulua erilaisia kognitiivisia taitoja sekä kädentaitoja vahvistavia tehtäviä.

Osallisuutta edistävää toimintaa toteutetaan Apajan ja Puron päivätoimintakeskuksissa sekä Elämäntaitovalmennuksessa.

Yhteystiedot

Liisa Laaksonen
palveluesimies 
040 651 5154
sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi
Liisa Laaksonen.JPG
  • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
    Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
    erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
  • Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
    Akuuttisairaanhoitaja 050 597 4983
  • Tietosuoja