Sisäänkirjautuminen

 Osallisuutta edistävä toiminta

Osallisuutta edistävä toiminta perustuu valtakunnallisiin osallisuutta edistävän toiminnan laatukriteereihin. Se on suunnitelmallista ja pohjautuu jokaiselle asiakkaalle tehtäviin yksilöllisiin tavoitteisiin.

Toiminnan painopisteitä ovat kommunikaatiokeinojen vahvistaminen sekä sosiaalisissa tilanteissa selviytymisen edistäminen. Huomioimme toiminnassamme asiakkaidemme tavat olla vuorovaikutuksessa sekä yksilölliset vahvuudet ja toiveet. Toiveiden selvittämiseksi tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja sekä tukea valintojen tekemistä varten.

Turvallisen päivärytmin peruspilareita ovat:
  • aistierityisyyksien huomioiminen
  • ulkoilu, retket tai muu fyysinen aktiviteetti 
  • riittävä lepo ja rentoutuminen
Esimerkiksi musiikki ja taide tarjoavat mahdollisuuksia yksilöllisten tavoitteiden toteuttamiseen. Näiden lisäksi päivään voi kuulua erilaisia kognitiivisia taitoja sekä kädentaitoja vahvistavia tehtäviä.

Osallisuutta edistävää toimintaa järjestetään Apajan ja Puron päivätoimintakeskuksissa sekä Elämäntaitovalmennuksessa.

Yhteystiedot

Joni Ilmasti
Vs. palveluesimies 
040 651 5154
sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi