Sisäänkirjautuminen

 Elämäntaitovalmennus

Elämäntaitovalmennuksen tavoitteena on antaa sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille valmiuksia työhön ja itsenäiseen elämään. Valmennus on osa opiskelijan kokonaiskuntoutusta, joka toteutetaan yhteistyössä opiskelijan lähiverkoston ja kuntoutuspalvelujen tuottajien kanssa.

Elämäntaitovalmennus toteutetaan kokonaisuudessaan erityisopetuksena, ja opetusta tarjotaan kolmessa ryhmässä (Polku 1, 2 ja Polku 3). Elämäntaitovalmennuksessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka perustuu opiskelun alussa tehtävään alkukartoitukseen. Valmennuksen suoritusaika määräytyy opiskelijan yksilöllisten tavoitteiden ja valmiuksien perusteella.

Elämäntaitovalmennuksessa opiskelun maksaa opiskelijan kotikunta. Elämäntaitovalmennus vastaa kohtuullisista koulumatkakustannuksista. Lisäksi opiskelija maksaa ateriat ja välipalat.

Vapaita opiskelupaikkoja voi kuitenkin tiedustella yksikön esimieheltä ympäri vuoden.


Yhteystiedot

 
Elämäntaitovalmennus
Littoistenjärventie 308c
20540 Turku

Mari Koski
vastaava ohjaaja
0400 165 712
 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi


  • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
    Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
    erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
  • Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
    Akuuttisairaanhoitaja 050 597 4983
  • Tietosuoja