Sisäänkirjautuminen

 Polku 1 ja 2

Elämäntaitovalmennuksen Polku 1 ja Polku 2 ovat suunnattu erityistä tukea tarvitseville nuorille ja nuorille aikuisille.

Elämäntaitovalmennuksen kesto on
tavanomaisesti 2-3 vuotta, ja se muodostuu pakollisista ja valinnaisista osista. Valmennuksen osia ovat toimintakyvyn ja opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, työelämään valmentautuminen sekä osallisuutta vahvistava toiminta esimerkiksi retkien muodossa.


Toimintakyvyn ja opiskeluvalmiuksien vahvistaminen


Toimintakyvyn ja opiskeluvamiuksien vahvistamiseksi arkeen kuuluu esimerkiksi
liikuntaa ja motorisien taitojen harjoittelua, itsetuntemuksen ja sosiaalisten taitojen vahvistamista, arjen taitoja, vapaa-ajan toimintaa, yhteiskuntatietoutta ja kansalaistaitoja, oppimaan oppimista, viestintää, vuorovaikutusta ja kommunikaatiota, tietotekniikkaa ja tiedonhankintataitoja sekä arkimatematiikan taitoja.

Päivien aikana nuoret asioivat muun muassa kaupassa, kirjastossa, postissa, kahvilassa ja uimahallissa. Nuoret oppivat kulkemaan itsenäisesti linja-autolla tai taksilla koulun ja kotipaikkakunnan väliä. Tämän taidon oppimista tuetaan henkilökohtaisella opastuksella ja liikennekasvatuksella.

Työelämään valmentautuminen

Työelämässä tarvitaan monenlaisia taitoja. Työelämäntaidot eivät ole pelkästään ammattiin valmistavia taitoja, vaan niihin kuuluu myös vuorovaikutustaidot, asenne, oma-aloitteisuus ja aktiivisuus. Työpaikalla on myös sääntöjä, joita työntekijän tulee noudattaa. Näitä taitoja harjoitellaan työharjoittelujaksoilla.

 Polut 1 ja 2 suorittavat työharjoittelunsa pääasiassa Ravattulan toimintakeskuksessa. Joissain tapauksissa opiskelija voi tutustua työelämään myös avotyössä, joka on mahdollista toteuttaa toisena opiskeluvuotena. Mahdollisia avotyöpaikkoja ovat mm. kaupat ja päiväkodit jne. Työharjoittelusta ei makseta palkkaa.

 

Toimintakeskuksessa on yksitoista eri työryhmää: puu-, metalli-, keittiö-, ja ulkotyöryhmät sekä kudonta, pirta (käsityö), luovantoiminta ja neljä kokoonpanoryhmää. Opiskelija tutustuu näihin ryhmiin harjoittelunsa aikana mielenkiintonsa mukaan ja soveltuvuus huomioiden. Työharjoittelussa opiskelijan tukena on työryhmän ohjaaja sekä työharjoittelusta vastaava Elämäntaitovalmennusen ohjaaja.

Yhteystiedot

Elämäntaitovalmennus
Vanha Littoistentie 308 c
20540 Turku
valmentavakoulutus[at]kto.vs.fi


Liisa Laaksonen
palveluesimies
040 651 5154

Mari Koski
vastaava ohjaaja
0400 165 712

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi


  • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
    Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
    erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
  • Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
    Akuuttisairaanhoitaja 050 597 4983
  • Tietosuoja