Sisäänkirjautuminen

 Polku 1 ja 2

Elämäntaitovalmennuksen Polku 1:n ja Polku 2:n opinnot on suunnattu erityistä tukea tarvitseville nuorille ja nuorille aikuisille.

Elämäntaitovalmennuksen kesto on 2-3 vuotta, ja koulutus muodostuu pakollisista ja valinnaisista osista. Pakollisia koulutuksen osia ovat toimintakyvyn ja opiskeluvalmiuksien vahvistaminen ja työelämään valmentautuminen, ja valinnaisia koulutuksen osia ovat mm. asumisvalmennus ja harrastustoiminta.

Toimintakyvyn ja opiskeluvalmiuksien vahvistaminen

Koulussa opiskellaan liikuntaa ja motorisia taitoja, itsetuntemusta ja sosiaalisia taitoja, arjen taitoja, vapaa-ajan toimintaa, yhteiskuntatietoutta ja kansalaistaitoja, oppimaan oppimista, viestintää, vuorovaikutusta ja kommunikaatiota, tietotekniikkaa ja tiedonhankintataitoja sekä arkimatematiikan taitoja. Koulupäivien aikana opiskelijat asioivat muun muassa kaupassa, kirjastossa, postissa, kahvilassa, uimahallissa ja kuntosalilla. Opetus sisältää myös muuta koulun ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa, kuten retkiä, leirikoulua ja virkistystoimintaa. Opiskelijat oppivat kulkemaan itsenäisesti linja-autolla tai taksilla koulun ja kotipaikkakunnan väliä. Tämän taidon oppimista tuetaan henkilökohtaisella opastuksella ja liikennekasvatuksella.

Työelämään valmentautuminen

Ravattulan toimintakeskuksessa Turussa on kymmenen työpistettä, joissa opiskelijat voivat tutustua eri työ- ja ammattialoihin. Valmennusjakson päätteeksi tehdään opiskelijan ja ohjaajan kanssa työarviointi, jossa arvioidaan opiskelijan suoriutumista työharjoittelujaksolla. Elämäntaitovalmennuksen ohjaaja ja toimintakeskuksen ohjaaja ovat opiskelijan tukena työharjoittelujaksoilla. Toisen opiskeluvuoden aikana pyrimme mahdollistamaan työhön valmentautumista myös muilla työpaikoilla.

Valinnaiset koulutuksen osat

Valinnaiset koulutuksen osat tukevat opiskelijan ammatillista kasvua, hyvinvointia tai kuntoutumista. Valinnaiset koulutuksen osat voivat sisältää työelämään valmentautumista, harrastuksia tai muita opintoja, jotka tukevat koulutuksen tavoitteita ja opiskelijan jatkosuunnitelmia. Asumisvalmennus valmentaa opiskelijoita aikuisuuteen ja oman elämän hallintaan.

Harrastukset voidaan lukea hyväksi valinnaisiin koulutuksen osiin. Opiskelijat voivat harrastaa omia harrastuksiaan tai osallistua Ravattulan toimintakeskuksessa järjestettävään harrastustoimintaan.

Yhteystiedot

Elämäntaitovalmennus
Vanha Littoistentie 308 c
20540 Turku
valmentavakoulutus[at]kto.vs.fi


Liisa Laaksonen
palveluesimies
040 651 5154

Mari Koski
vastaava ohjaaja
0400 165 712

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi


  • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
    Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
    erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
  • Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
    Akuuttisairaanhoitaja 050 597 4983
  • Tietosuoja