Sisäänkirjautuminen

 Polku 3

Asiakkaita laiturilla järvellä.

Polku 3:n opinnot on suunnattu erityisesti nuorille, joilla on autismin kirjon häiriöitä ja/tai erityisiä haasteita kommunikoinnissa ja vuorovaikutuksessa.

Toimintakyvyn ja opiskeluvalmiuksien vahvistaminen

Elämäntaitovalmennus tukee nuoria mahdollisimman itsenäiseen aikuisuuteen, ja toiminnan painopiste on asumisessa ja arkitaidoissa. Keskeisinä tavoitteina ovat vuorovaikutustaitojen ja kommunikoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen.

Arkitaitoja harjoitellaan päivittäin. Tavalliset kodin työt, kuten siivous ja ruuanlaitto, ovat tärkeä osa arjen sisältöä. Fyysistä kuntoa ja toimintakykyä ylläpidetään päivittäin ulkoilemalla sekä viikoittain liikuntatunneilla. Kädentaitoja ja motoriikkaa harjoitellaan taidetunnilla ja työtoimintatunnilla. Toimintaan kuuluu myös osallisuutta tukevia vierailuja, retkiä, sekä asiointia. Yksilöllisten tarpeiden mukaan toteutetaan myös esimerkiksi aistihetkiä, joiden aikana keho ja mieli pääsevät tutustumaan monipuolisesti erilaisia aisteja stimuloiviin virikkeisiin.
 

Työelämään valmentautuminen

 Polku 3 nuorille suunnitellaan työelämään valmentautuminen yksilökohtaisesti. Osa heistä suorittaa sen  erilaisina työtehtävinä elämäntaitovalmennuksen tiloissa ja osa Ravattulan toimintakeskuksessa.
 
Ravattulan toimintakeskuksessa on yksitoista eri työryhmää: puu-, metalli-, keittiö-, ja ulkotyöryhmät sekä kudonta, pirta (käsityö), luovantoiminta ja neljä kokoonpanoryhmää. Nuori voi tutustua työhön näissä ryhmissä omien valmiuksien ja tavoitteiden mukaan.
 
Työharjoittelussa nuoren tukena on työryhmän ohjaaja sekä työharjoittelusta vastaava Elämäntaitovalmennusen ohjaaja.


Yhteystiedot

Elämäntaitovalmennus
Artturinkatu 2 E 41
20200 Turku
elamantaitovalmennus@kto-vs.fi

Liisa Laaksonen
palveluesimies
040 651 5154

Mari Koski
vastaava ohjaaja
0400 165 712

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi