Sisäänkirjautuminen

 Polku 3

Opinnot on suunnattu erityisesti vaikeavammaisille nuorille, joilla on autismin kirjon häiriöitä ja kommunikoinnin haasteita. Opiskelijat kulkevat päivittäin taksilla kouluun ja asuvat joko kotona tai asumispalveluyksikössä.

Elämäntaitovalmennus muodostuu pakollisista ja valinnaisista osista. Pakollisia koulutuksen osia ovat toimintakyvyn ja opiskeluvalmiuksien vahvistaminen ja työelämään valmentautuminen, ja valinnaisia koulutuksen osia ovat muun muassa asumisvalmennus ja harrastustoiminta.

Toimintakyvyn ja opiskeluvalmiuksien vahvistaminen

Opetus valmentaa nuoria aikuisuuteen, ja opintojen painopiste on asumisessa ja arkitaidoissa. Toiminnan keskeisinä tavoitteina ovat vuorovaikutustaitojen ja kommunikoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen.

Arkitaitoja harjoitellaan päivittäin opetustilanteissa ja käytännössä. Tavalliset kodin työt, kuten siivous ja ruuanlaitto, ovat tärkeä osa opetusta. Kuntoa ylläpidetään päivittäin ulkoilemalla sekä viikoittain liikuntatunneilla. Kädentaitoja ja motoriikkaa harjoitellaan taidetunnilla ja työtoimintatunnilla. Opetus sisältää lisäksi myös koulun ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa, kuten vierailuja, retkiä, leirikoulua sekä kaupassa ja kirjastossa asiointia. Oppituntien lomassa on aistihetkiä, joiden aikana keho ja mieli pääsevät tutustumaan monipuolisesti erilaisia aisteja stimuloiviin virikkeisiin.

Työelämään valmentautuminen

Opiskelijat voivat osallistua omien tavoitteidensa mukaisesti työhön valmentautumiseen Ravattulan toimintakeskuksessa Turussa. Osa opiskelijoista valmentautuu työelämään koulun tiloissa suorittamalla erilaisia työtehtäviä.

Valinnaiset koulutuksen osat

Valinnaiset koulutuksen osat tukevat opiskelijan ammatillista kasvua, hyvinvointia tai kuntoutumista. Valinnaiset koulutuksen osat voivat sisältää työelämään valmentautumista, harrastuksia tai muita opintoja, jotka tukevat koulutuksen tavoitteita ja opiskelijan jatkosuunnitelmia.


Yhteystiedot

Elämäntaitovalmennus
Vanha Littoistentie 308c
20540 Turku
polku3[at]kto-vs.fi

Liisa Laaksonen
palveluesimies
040 651 5154

Mari Koski
vastaava ohjaaja
0400 165 712

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi


  • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
    Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
    erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
  • Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
    Akuuttisairaanhoitaja 050 597 4983
  • Tietosuoja