Sisäänkirjautuminen

 Palveluihin hakeutuminen

KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä kotikunnan sosiaalityöhön kehitysvammapalveluista tai vammaispalveluista vastaavaan työntekijään. Tarvittaessa kotikunnan sosiaalityöntekijä on yhteydessä KTO:n palveluohjaukseen ja tekee tarvittavan lähetteen tai palvelupyynnön, joka toimii samalla maksusitoumuksena. Palveluihin voi hakeutua myös terveydenhuollosta (terveyskeskus tai erikoissairaanhoito) saadulla lähetteellä ja maksusitoumuksella.

KTO:n palveluohjauksen puhelinnumeroon 040 621 4789 voi ottaa myös suoraan yhteyttä virka-aikana.

Kriisipaikkaa tarvittaessa palveluihin hakeudutaan lääkäripäivystyksen kautta, jossa suljetaan pois mahdolliset somaattiset syyt asiakkaan oireilussa. Sosiaalipäivystys huolehtii maksusitoumuksen järjestämisestä virka-ajan ulkopuolella.
Lisätietoja päivystyksellisestä palveluihin hakeutumisesta voi kysyä KTO:n akuuttisairaanhoitajalta 050 597 4983 (24 h/vrk).