Sisäänkirjautuminen

 Palveluihin hakeutuminen

 
KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä kotikunnan sosiaalityöhön kehitysvammapalveluista tai vammaispalveluista vastaavaan työntekijään. Tarvittaessa kotikunnan sosiaalityöntekijä on yhteydessä KTO:n palveluohjaukseen ja tekee tarvittavan lähetteen tai palvelupyynnön, joka toimii samalla maksusitoumuksena. Palveluihin voi hakeutua myös terveydenhuollosta (terveyskeskus tai erikoissairaanhoito) saadulla lähetteellä ja maksusitoumuksella.
KTO:n palveluohjauksen puhelinnumeroon 040 621 4789 voi ottaa myös suoraan yhteyttä virka-aikana.

Kriisipaikkaa tarvittaessa palveluihin hakeudutaan lääkäripäivystyksen kautta, jossa suljetaan  pois mahdolliset somaattiset syyt asiakkaan oireilussa. Sosiaalipäivystys huolehtii maksusitoumuksen järjestämisestä virka-ajan ulkopuolella.
Lisätietoja päivystyksellisestä palveluihin hakeutumisesta voi kysyä KTO:n sairaanhoitajalta 040 844 5606.

  • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
    Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
    erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
  • Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
    Akuuttisairaanhoitaja 050 597 4983 Virka-ajan ulkopuolella
  • Tietosuoja