Sisäänkirjautuminen

 Työvalmennus

Työvalmennus on osa KTO:n asiakkaille suunnattua työtoimintaa. Työvalmennuksen tavoitteena on tukea ja edistää kehitysvammaisten henkilöiden sijoittumista avoimille työmarkkinoille työharjoitteluun ja avotyöhön sekä tukea heidän mahdollisuuksiaan työllistyä palkkatyöhön. Työvalmennuksessa KTO:n asiakkaat oppivat työtaitoja ja saavat kokemuksia työyhteisössä toimimisesta.

Työvalmennus toteutetaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Työvalmentaja saattaa asiakkaan ja työnantajan yhteen ja on heidän tukenaan työharjoittelun kaikissa vaiheissa. Lisäksi työvalmentaja pitää yhteyttä asiakkaan työllistymiseen liittyvien viranomaistahojen kanssa.

Yhteystiedot

Ari Finne
työvalmentaja
040 631 5274

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi

  • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
    Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
    erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
  • Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
    Akuuttisairaanhoitaja 050 597 4983 Virka-ajan ulkopuolella
  • Tietosuoja