Sisäänkirjautuminen

 Työllistymistä edistävä toiminta

Asiakas työn touhussa.

KTO:n työllistymistä edistävässä toiminnassa tarjotaan monipuolista päiväaikaista toimintaa kehitysvammaisille ja muuta erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn kehittäminen ja tukeminen.

Toimintaa turvallisesti ja kehittävästi

Työllistymistä edistävä toiminta tukee osallisuutta ja pohjautuu asiakkaan kanssa tehtyyn yksilölliseen suunnitelmaan. Toiminta tapahtuu turvallisessa, kehittävässä ja arvostavassa ympäristössä, jossa panostetaan hyvään yhteishenkeen ja vuorovaikutukseen. Työllistymistä edistävällä toiminnalla on yksikkö Turussa.

Työvalmentaja asiakkaiden tukena

Työhön liittyvissä asioissa KTO:n asiakkaiden tukena on työvalmentaja, joka tekee laaja-alaista yhteistyötä työnantajien ja yksiköiden kanssa.

Työllistymistä edistävä toiminta osallistuu aktiivisesti erilaisiin hankkeisiin ja on mukana kehittämässä ja jalkauttamassa valtakunnallisia osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteereitä.

Ompelimotyöstä tukea arkeen

KTO:n ompelimo suunnittelee, toteuttaa ja korjaa tekstiilejä. Ompelimossa työskentelee työllisyyttä edistävän toiminnan asiakkaita. Ompelimon erityisosaamisena on valmistaa tekstiilejä, jotka helpottavat ja tukevat kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä sekä hoitohenkilökunnan arkea. Ompelimo tekee ompelutöitä KTO:n omien yksiköiden lisäksi myös muille tilaajille. Ompelimo kuuluu hallinnollisesti työllistymistä edistävään toimintaan.

Pesula tarjoaa työtoimintaa pyykkihuollon parissa

Pesula v

Yhteystiedot

​Tiina Koski
palveluesimies
040 664 7552

Sähköpostiosoitte on muotoa etunimi.sukunimi[at]kto-vs.fi

Tiina Koski.JPG