Sisäänkirjautuminen

 Työllistymistä edistävä toiminta

KTO:n työllistymistä edistävässä toiminnassa tarjotaan monipuolista päiväaikaista toimintaa kehitysvammaisille ja muuta erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn kehittäminen ja tukeminen. Työllistymistä edistävä toiminta tukee osallisuutta ja pohjautuu asiakkaan kanssa tehtyyn yksilölliseen suunnitelmaan. Toiminta tapahtuu turvallisessa, kehittävässä ja arvostavassa ympäristössä, jossa panostetaan hyvään yhteishenkeen ja vuorovaikutukseen. Työllistymistä edistävällä toiminnalla on yksikkö Turussa.

Työhön liittyvissä asioissa KTO:n asiakkaiden tukena on työvalmentaja, joka tekee laaja-alaista yhteistyötä työnantajien ja yksiköiden kanssa.

Työllistymistä edistävä toiminta osallistuu aktiivisesti erilaisiin hankkeisiin ja on mukana kehittämässä ja jalkauttamassa valtakunnallisia osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteereitä.

KTO:n ompelimo suunnittelee, toteuttaa ja korjaa tekstiilejä. Ompelimossa työskentelee työlllisyyttä edistävän toiminnan asiakkaita. Työ helpottaa ja tukee kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä sekä hoitohenkilökunnan arkea. Ompelimo tekee kaikenlaisia ompelutöitä KTO:n omien yksiköiden lisäksi myös muille tilaajille. Ompelimo kuuluu hallinnollisesti työllistymistä edistävään toimintaan.

Pesula

Yhteystiedot

​Tiina Koski
palveluesimies
040 664 7552

Sähköpostiosoitte on muotoa etunimi.sukunimi[at]kto-vs.fi

Tiina Koski.JPG