"Työn luonne vie monet mukanaan"
-

Julkaistu

"Työn luonne vie monet mukanaan"

Psykososiaalista tukea tarjoava Auranlaakson asumisyksikkö on profiloitunut yksiköksi, jossa asiakkaiden haastavaa käytöstä kohdataan päivittäin. Työskentely asumisyksikössä edellyttää työntekijältä paitsi vahvaa ammattiosaamista myös ennakkoluulottomuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Työyhteisön tuki ja yhteinen päämäärä auttavat jaksamaan vaativassa työssä.

Haastateltavat istuvat sohvalla


Kaarinassa sijaitseva Auranlaakson asumisyksikkö on yksi KTO:n eli Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen 17 asumisyksiköstä. Yksikkö tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua kehitysvammaisille ihmisille, joilla on suuri tuen ja ohjauksen tarve psykososiaalisella alueella.

Auranlaakson asumisyksikkö työllistää 28 hengen moniammatillisen joukon. Talossa työskentelee sairaanhoitajan ja toimintaterapeutin lisäksi hoitajia ja ohjaajia.

– Meillä on KTO:n muihin asumisyksiköihin verrattuna enemmän ohjaajia. Täällä kuitenkin tehdään vahvasti tiimityötä hoitajien ja ohjaajien kanssa, palveluesimies Siru Mamia kertoo.

Asumisyksikön kolmessa ryhmäkodissa asuu yhteensä 18 asiakasta, joilla on omat asunnot sekä yhteiset oleskelutilat ja keittiö. Kukin heistä saa ohjausta ja tukea arkeensa, mikä mahdollistaa omannäköisen elämän sekä mukanaolon lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa.

 

Ongelmanratkaisua ja epävarmuuden sietämistä

Auranlaaksossa työskentelevä ohjaaja Saara ja hoitaja Elisa kertovat, että työ asumisyksikössä on pitkälti arjen mahdollistamista asiakkaille.

– Tarjoamme asiakkaille tukea ja turvaa. Monet heistä käyvät päivisin töissä, ja iltaisin teemme jotakin yhdessä – mitä kukakin vapaa-ajallaan haluaa ja jaksaa tehdä. Tuemme asiakkaita myös arjen askareissa, kuten pyykinpesussa ja ruoanlaitossa, he kertovat.

Asumisyksikön asiakkaat tarvitsevat tukea eritoten psykososiaalisella alueella, ja heidän psyykkinen vointinsa näkyy myös asumisyksikön arjessa. Tämä tekee työstä vaativaa.

– Yksikkömme on profiloitunut kohtaamaan haastavampaa käytöstä kuin muissa yksiköissä, Saara kiteyttää.

Psykososiaalisen puolen lisäksi päivittäisessä työssä kohdataan neuropsykiatrisia erityispiirteitä ja eritoten tunnesäätelyn vaikeuksia. Kaikki tunteet ilosta suruun ovat voimakkaita, eikä asiakkaalla ole välttämättä kykyä esimerkiksi rauhoittaa itseään kaikissa tilanteissa. Tällöin paha olo voi kohdistua työntekijöihin.

– Tässä työssä täytyy tiedostaa, ettei asiakkaan käytös kohdistu henkilökohtaisesti työntekijään. Asiakas ei vain pysty kontrolloimaan käytöstään ja tarvitsee siihen tukea. Meillä pitää olla jonkinlaista kovuutta, jotta esimerkiksi solvaukset jäävät työpaikalle eivätkä mietitytä enää vuoron päätyttyä, Saara sanoo.

"Tarjoamme asiakkaillemme tukea ja turvaa."

– Tehtävämme on löytää keinoja, joilla asiakas saadaan rauhoitettua ja pahan olon syy selvitettyä. Työmme perustuu siihen, että tunnemme hyvin asiakkaamme ja pystymme sen ansiosta myös ennakoimaan erilaisia tilanteita, palveluesimies Siru lisää.

Saara ja Elisa korostavat, että heidän työssään tarvitaan ennen kaikkea ennakkoluulottomuutta ja avoimuutta mutta myös hyviä ongelmanratkaisutaitoja. Monesti ratkaisuja etsitään tilanteisiin, joita ei aiemmin ole tullut vastaan.

Työn haastavuutta lisää yllätyksellisyys, sillä yksikään työpäivä ei ole samanlainen. Työssä pitää olla jatkuvasti tilanteen tasalla mutta sietää myös epävarmuutta: kaikkea ei aina ehdi saada valmiiksi päivän aikana, ja toisinaan asiat etenevät hitaasti.

 Saara kuitenkin näkee työn vaihtelevuuden myös mahdollisuutena.

– Tasapaksu työ ei sovellu minulle, vaan tarvitsen haasteita. Niitä tämä työ tarjoaa.

 

Toimiva työyhteisö auttaa jaksamaan

Työskentely Auranlaakson asumisyksikössä vaatii tekijältään paljon, mutta yksin työtä ei tarvitse tehdä. Kollegat tukevat päivittäisessä asiakastyössä, ja konkreettisen avun lisäksi heiltä saa uusia näkökulmia ja apua ongelmanratkaisuun. Myös vertaistuki on tärkeää.

– Totta kai välillä on päiviä, jolloin on väsynyt, niin sanotusti ihan kuitti. Aina kuitenkin löytyy työkaveri, joka kuuntelee. Ylipäänsä työyhteisölle voi jakaa sekä turhautumiset että onnistumiset, Saara kertoo.

Myös Elisa nimeää työn parhaaksi puoleksi työyhteisön. Hän on tyytyväinen erityisesti positiiviseen palautteeseen, jota työyhteisössä annetaan paljon ja joka motivoi työhön. Esille nousee myös huumori, joka on yksi työn voimavaroista.

– Täällä saa nauru raikaa, se keventää kaikkien oloa, Siru sanoo.

Auranlaakson asumisyksikössä hyvään työilmapiiriin halutaan panostaa, mikä näkyy Saaran mukaan jo perehdyttämisessä. Tapana on, että esimerkiksi harjoittelijaa perehdytetään kuin tulevaa työkaveria: huolellisesti ja sitoutuneesti.

Sirun mukaan työssä jaksamista ylläpitää myös se, että henkilökuntaa on aina riittävästi paikalla. Toimivan yhteistyön ja riittävien resurssien lisäksi työnteossa panostetaan ennakointiin ja haasteiden ehkäisyyn, mikä tuo turvaa niin työntekijöille kuin asiakkaillekin.

"Täällä saa nauru raikaa."

 

Pienetkin ilonaiheet ovat suuria

Raskaskin työ voi antaa tekijälleen paljon. Sen tietää haastateltava kolmikko, josta kaikki ovat olleet KTO:lla töissä jo yli kahdeksan vuotta.

– Työn luonne vie monet mukanaan, Siru toteaa.

Auranlaakson asumisyksikössä keskiössä ovat asiakkaat, joiden arjessa työntekijät ovat parhaansa mukaan läsnä ja tukena. Yhteinen päämäärä motivoi työntekijöitä.

– Työ on raskasta mutta myös palkitsevaa. Täällä suuri ilonaihe voi olla se, että grillataan makkaraa tai tehdään pitsaa. Se on hienoa – asiakkaitahan varten tätä työtä tehdään, Saara toteaa.

 

 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!