Sisäänkirjautuminen

 Työelämän tuoreet tuulet

KTO toimii yhteistyökumppanina valtakunnallisessa Työelämän tuoreet tuulet -hankkeessa, joka toteutetaan vuosina
2016–2018. Työelämän tuoreet tuulet -hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Hankkeessa kehitysvammaisille työnhakijoille ja tukihenkilöille luodaan työnhakua sujuvoittava tukimalli työnantajahaastattelujen perusteella.

Hankkeen tavoitteena on edistää työkykyisten kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. KTO:n työ- ja päivätoiminnan palveluesimies Tiina Koski toimii hankkeen ohjausryhmän varsinaisena jäsenenä ja työvalmentaja Ari Finne varajäsenenä. Hankkeen taustaorganisaatio on Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry, jossa tuetulla työllistämisellä palkkasuhteiseen työhön on pitkät perinteet.

Hankkeessa on julkaistu Mahdollista! -opaskirjasarja, johon kuuluvat Pieni työkirja työvalmentajalle, Pieni työkirja työnhakijalle ja Pieni opas työnantajalle.

Hankkeen loppuaika on vaikuttamistyön ja hankkeessa syntyneiden tuotosten käyttöön juurruttamisen aikaa. Hankkeen työntekijät osallistuvat erilaisiin yrittäjille ja työnantajille suunnattuihin tapahtumiin ja järjestävät alueellisia työvalmentajille ja kehitysvammaisille työnhakijoille suunnattuja koulutuksia opaskirjojen käytöstä.

Lue KTO:n työvalmennuksen kautta työllistyneen Joonaksen onnistumistarina hankkeen kotisivuilta!

Yhteyshenkilönä toimii palveluesimies Tiina Koski, puh. 040 648 5822.
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi

 • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
  Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
  Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
 • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
  Akuuttisairaanhoitaja 050 5974983 arkisin klo 14-07 ja viikonloppuisin ja juhlapyhinä 24h
  Asiantuntijasairaanhoitaja 040-8445606 arkisin klo 8-14
 • Sähköinen asiointi
  Tietosuoja