Kehittämispalvelut
-

Kehittämispalvelut

Kehittämispalveluidemme toiminnan tavoitteena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä sekä oikeutta kotiin ja arkeen. Tavoitetta edistetään esimerkiksi asiakasraadin toiminnalla, asiakastyytyväisyyskyselyillä ja jatkuvalla organisaation osaamisen kehittämisellä.

Kehittämispalvelut tukee KTO:n strategian toteutumista, ja sen vastuulla on osaamisen kehittämisen hallinnointi. Kehittämispalveluilla on merkittävä rooli esimerkiksi uusien toimintatapojen tuomisessa ja juurruttamisessa KTO:n toimintaan. SHQS-laatujärjestelmän avulla arvioimme ja kehitämme palveluitamme yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Palveluissa huomioimme myös valtakunnalliset laatukriteerit, ja osallistumme aktiivisesti valtakunnallisten laatuverkostojen toimintaan.

Kehittämispalveluissa työskentelevät kehittämiskoordinaattori, kehittämissuunnittelija Kati Ranta, laatukoordinaattori Antti Kinnari sekä kehittämissuunnittelija Jenna Kankare.

Johtaja

Sauna-aho, Oili

vaativien vammaispalvelujen päällikkö

Laatukoordinaattori

Kinnari, Antti

laatukoordinaattori, kehittämispalvelut

Asiakasprosessin kehittäjä

Kankare, Jenna

kehittämissuunnittelija

Kehittämiskoordinaattori

Kehittämissuunnittelija

Ranta, Kati

kehittämissuunnittelija, kehittämispalvelut