Kehittämispalvelut
-

Kehittämispalvelut

Kehittämispalveluidemme toiminnan tavoitteena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä sekä oikeutta kotiin ja arkeen. Tavoitetta edistetään esimerkiksi asiakasraadin toiminnalla, asiakastyytyväisyyskyselyillä ja jatkuvalla organisaation osaamisen kehittämisellä.

Kehittämispalvelut tukee KTO:n strategian toteutumista, ja sen vastuulla on osaamisen kehittämisen hallinnointi. Kehittämispalveluilla on merkittävä rooli esimerkiksi uusien toimintatapojen tuomisessa ja juurruttamisessa KTO:n toimintaan. SHQS-laatujärjestelmän avulla arvioimme ja kehitämme palveluitamme yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Palveluissa huomioimme myös valtakunnalliset laatukriteerit, ja osallistumme aktiivisesti valtakunnallisten laatuverkostojen toimintaan.

Kehittämispalveluiden johtajana toimii Oili Sauna-aho, ja kehittämispalveluissa työskentelevät kehittämiskoordinaattori Liisa Nikkilä, kehittämissuunnittelija Kati Ranta, laatukoordinaattori Antti Kinnari sekä asiakasprosessin kehittäjä Jenna Kankare.

Johtaja

Sauna-aho, Oili

kehittämis- ja asiantuntijapalveluiden johtaja

Laatukoordinaattori

Kinnari, Antti

laatukoordinaattori, kehittämispalvelut

Asiakasprosessin kehittäjä

Kankare, Jenna

asiakasprosessin kehittäjä

Kehittämiskoordinaattori

Nikkilä, Liisa

kehittämiskoordinaattori, kehittämispalvelut

Kehittämissuunnittelija

Ranta, Kati

kehittämissuunnittelija, kehittämispalvelut