Sisäänkirjautuminen

 Kehittämispalvelut

Kehittämispalveluiden toiminnan tavoitteena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä sekä oikeutta kotiin ja arkeen.

Kehittämispalvelut tukee KTO:n strategian toteutumista. Sillä on merkittävä rooli uusien toimintatapojen tuomisessa ja juurruttamisessa KTO:n toimintaan. SHQS-laatujärjestelmän avulla arvioimme ja kehitämme palveluita yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Palveluissa huomioimme myös valtakunnalliset laatukriteerit, ja osallistumme aktiivisesti valtakunnallisten laatuverkostojen toimintaan. 

KTO osallistuu valtakunnallisiin kehitysvamma-alan hankkeisiin ja verkostoituu alan osaajien kanssa. KTO tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia lopputöiden tekemiseen ja käymällä luennoimassa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille kehitysvamma-alaan liittyvistä aiheista. Lisäksi KTO:ssa järjestetään koulutuksia sekä omalle henkilökunnalle että muille kiinnostuneille. Koulutamme myös valtakunnallisesti.

Yhteystiedot

Oili Sauna-aho
kehittämis- ja asiantuntijapalveluiden johtaja
040 172 6874

Kati Ranta
kehittämissuunnittelija
050 528 7886

Antti Kinnari
laatukoordinaattori
040 682 6766


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi

 • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
  Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
  Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
 • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
  Akuuttisairaanhoitaja 050 5974983 arkisin klo 14-07 ja viikonloppuisin ja juhlapyhinä 24h
  Asiantuntijasairaanhoitaja 040-8445606 arkisin klo 8-14
 • Sähköinen asiointi
  Tietosuoja