-

Tule meille opiskelijaksi tai harjoittelijaksi!

Teemme aktiivisesti oppilaitosyhteistyötä toisen ja kolmannen asteen oppilaistosten kanssa. Toivotamme opiskelijat tervetulleiksi oppimaan ja kokemaan innostavaan ja ammattitaitoiseen työyhteisöömme!

Toisen asteen lähihoitajaopiskelijoille järjestämme yksiköissämme koulutusta koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Koulutusasioista vastaa rekrytointikoordinaattorimme Kati Helttula.

Koulutussopimus on työpaikalla tapahtuvaa koulutusta. Koulutussopimus voidaan tehdä yhteen tai useampaan tutkinnon osaan tai tutkinnon osaa pienempään kokonaisuuteen. Opiskelijalla ei ole työsuhdetta, vaan hänellä on oikeus opintotukeen ja koulumatkakorvaukseen sekä oppilaitoksen tarjoamaan maksuttomaan ateriaan.

Oppisopimus perustuu työsopimukseen sekä työnantajan ja koulutuksen järjestäjän väliseen sopimukseen. Oppisopimuksessa opiskelija hankkii osaamista pääosin työpaikalta, ja täydentää tarvittaessa osaamistaan muissa oppimisympäristöissä. Työpaikalla voidaan hankkia osaamista koko tutkintoon, tutkinnon osaan tai tutkinnon osaa pienempään kokonaisuuteen.

Ammattikorkeakouluopiskelijoille tarjoamme harjoittelupaikkoja eri yksiköissämme. Harjoittelupaikat ovat varattavissa Jobiili-järjestelmässä.

Lisätietoja

Varha, rekrytointi