Tutkimus ja tutkimusluvat
-

Opinnäytetyöt ja muu tutkimus

KTO:lla on mahdollista tehdä esimerkiksi opinnäytetöitä tai muuta tieteellistä tutkimusta – opinnäytetöitä tehdäänkin vuosittain useampi kappale. Jokaista tutkimusta varten on haettava tutkimuslupa.

 

Lisätietoja

Sauna-aho, Oili

vaativien vammaispalvelujen päällikkö