Sisäänkirjautuminen

 Tutkimusluvat

Tutkimuslupahakemus tieteellistä tutkimusta / YAMK- tai AMK-opinnäytetyötä / kehittämistehtävää varten

Tutkimuksen tekijä keskustelee tutkimuksen aiheesta ja suunnitelmasta kuntayhtymän johtajan/sektorijohtajan kanssa.

Tutkimuksen tekijä toimittaa tutkimuslupahakemuksen liitteineen postitse osoitteeseen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky, KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Tutkimuslupa, Myllyojantie 2, 21530 Naskarla tai sähköpostitse osoitteeseen tutkimus@kto-vs.fi.

 • Mikäli tutkimuksessa ei käsitellä asiakkaisiin tai henkilökunnan työhyvinvointiin liittyviä tietoja, päätökset käsitellään vastuualueella, ja tutkimusluvan myöntää vastuualuejohtaja
 • Eettisiä kysymyksiä koskevat tutkimukset käsitellään erityishuoltoneuvoston kokouksessa puheenjohtajan esityksestä. Erityishuoltoneuvosto antaa lausuntonsa tutkimusaineiston keräämisestä ja tutkimuksen toteuttamisesta, minkä perusteella kuntayhtymän johtaja myöntää tai hylkää tutkimusluvan.
 • Erityishuoltoneuvoston sihteeri vastaa prosessin eri vaiheiden dokumentoinnista ja on yhteydessä tutkimusluvan hakijaan.
 • Tutkimuksen tekijä toimittaa valmiista korkeakoulun hyväksymästä tutkimuksesta yhden kopion ja pdf-tiedoston erityishuoltoneuvoston sihteerille, joka tuo sen tiedoksi erityishuoltoneuvostolle.

 Tutkimuslupahakemus tieteellistä tutkimusta / YAMK- tai AMK-opinnäytetyötä / kehittämistehtävää varten


Tutkimuslupahakemus toisen asteen opinnäytetyötä/kehittämistehtävää varten

Opiskelija keskustelee opinnäytetyön/kehittämistehtävän aiheesta ja suunnitelmasta sen suorituspaikan palveluesimiehen tai vastuualuejohtajan kanssa, johon on tutkimusta tekemässä.

Opiskelijan toimenpiteet:

 • Opiskelijalla tulee olla nimetty ohjaaja/ohjaajat oppilaitoksesta ja KTO:n yksiköstä ennen tutkimuslupahakemuksen täyttämistä.
 • Opiskelija toimittaa tutkimuslupahakemuksen liitteineen postitse osoitteeseen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky, KTO - Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Tutkimuslupa, Myllyojantie 2, 21530 Naskarla tai sähköpostitse osoitteeseen tutkimus@kto-vs.fi.
 • Erityishuoltoneuvoston sihteeri kirjaa hakemuksen tiedot hakemusluparekisteriin ja toimittaa sen vastuualuejohtajalle.
 • Vastuualuejohtaja tekee päätöksen ja toimittaa sen erityishuoltoneuvoston sihteerille, joka informoi tutkimusluvan hakijaa ja pyytää toimittamaan tarvittavat asiakirjat, kuten
  • oppilaitoksen mahdollisesti edellyttämän toimeksiantosopimuksen
  • selvityksen tutkimuksen kustannuksista ja rahoituksesta (tutkimussuunnitelmassa tai erillisellä liitteellä).
 • Opiskelija informoi vastuualuejohtajaa ja palveluesimiestä mahdollisista tutkimukseen liittyvistä muutoksista.
 • Opiskelija toimittaa valmiista oppilaitoksen hyväksymästä opinnäytteestä/kehittämistehtävästä yhden kopion ja pdf-tiedoston kuntayhtymälle osoitteeseen tutkimus@kto-vs.fi.
 • Erityishuoltoneuvoston sihteeri informoi valmistuneista opinnäytetöistä/kehittämistehtävistä vastuualuejohtajaa ja ko. suorituspaikan palveluesimiestä.

Tutkimuslupahakemus toisen asteen opinnäytetyötä / kehittämistehtävää varten

 

Tutkimustyön peruuntuminen

Sitoudun palauttamaan kaikki opinnäytetyön tekemistä varten käyttööni saamat tiedot ja aineistot. Sitoudun pitämään salassa kaikki opinnäytetyön tekemisessä ja sitä edeltävissä tai sen jälkeisissä neuvotteluissa esiin tulevat luottamukselliset tiedot ja asiakirjat. Sitoudun siihen, että en käytä opinnäytetyön keskeyttämiseen mennessä tuotettua tietoa ja materiaalia missään muussa yhteydessä.

Lisätietoja tarvittaessa antaa kehittämis- ja asiantuntijapalveluiden johtaja Oili Sauna-aho: oili.sauna-aho@kto-vs.fi, puh. 040 172 6874.


 • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
  Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
  Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
 • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
  Akuuttisairaanhoitaja 050 5974983 arkisin klo 14-07 ja viikonloppuisin ja juhlapyhinä 24h
  Asiantuntijasairaanhoitaja 040-8445606 arkisin klo 8-14
 • Sähköinen asiointi
  Tietosuoja