KTO
Asiakasraati
-

Asiakasraati tuo asiakkaiden äänen kuuluviin

Asiakasraati on KTO:n asiakkaiden äänitorvi. Asiakasraadin tavoitteena on tuoda asiakkaiden ääni kuuluviin sekä mahdollistaa osallistuminen KTO:n toiminnan kehittämiseen. 

Asiakasraadissa on edustajia KTO:n eri yksiköistä. Raati kokoontuu neljä kertaa vuodessa joko Paimiossa KTO:n tiloissa tai etänä Teams-yhteydellä. Asiaskasraati toimii nyt viidettä vuotta.

Tapaamisissa asiakasraadin jäsenet tuovat esille KTO:n asiakkaiden näkökulman palveluiden kehittämiseen: he voivat kertoa ajatuksiaan, toiveitaan ja kehittämisehdotuksiaan. Heidän esille tuomiaan asioita tarkastellaan ja valmistellaan yhdessä eteenpäin vietäviksi.

KTO:n yksiköt voivat käsitellä asiakasraadin toimintaa esimerkiksi  yksikkö- tai asukaskokouksissa yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakasraadin jäsenet voivat sitten välittää yksikön terveisiä asiakasraadin tapaamisissa.

Haluatko ehdottaa aihetta asiakasraadin käsiteltäväksi? Voit ehdottaa aihetta alla olevalla lomakkeella.

 

Ehdota asiaa asiakasraadin käsiteltäväksi

Tarkista kenttä!
Tarkista kenttä!