KTO
Kokoukset, esityslistat ja pöytäkirjat
-

Kokoukset, esityslistat ja pöytäkirjat

Kokoukset:
26.10.2022 klo 16
22.11.2022 klo 16
15.12.2022 klo 16

Tulevan kokouksen esityslista löytyy alla olevasta Vuosi 2022 -laatikosta. Pöytäkirjan valmistuttua esityslista poistetaan verkkosivuiltamme.

Pöytäkirja asetetaan nähtäville verkkosivuillemme kokouksen jälkeen neljäntenä arkipäivänä. Pöytäkirjat eivät ole kuitenkaan nähtävillä siltä osin, kuin niissä on käsitelty salassa pidettäviä asioita.