KTO
Kokoukset, esityslistat ja pöytäkirjat
-

Kokoukset, esityslistat ja pöytäkirjat

Tulevan kokouksen esityslista löytyy alla olevasta Vuosi 2022 -laatikosta. Pöytäkirjan valmistuttua esityslista poistetaan verkkosivuiltamme.

Pöytäkirja asetetaan nähtäville verkkosivuillemme kokouksen jälkeen neljäntenä arkipäivänä. Pöytäkirjat eivät ole kuitenkaan nähtävillä siltä osin, kuin niissä on käsitelty salassa pidettäviä asioita.