KTO
Rakennustoimikunta
-

Rakennustoimikunta

Rakennustoimikunta toimii hallituksen alaisena toimieliminä. Sen tehtäviin kuuluvat muun muun muassa seuraavat asiat:

  • kiinteistö- ja tilasuunnittelun periaatteiden valmistelu
  • rakennus-, korjaus- ja kunnossapito-ohjelmien valmistelu talousarviota sekä talous- ja käyttösuunnitelmia varten
  • rakentamisen työohjelman talousarvion ja kunnossapidon päättäminen
  • kiinteistöjen ja toimitilojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvien tavaroiden, palveluiden ja urakoiden hankinnasta päättäminen hankekohtaisten määrärahojen puitteissa
  • kiinteistölaitteiden, kiinteistöjärjestelmien, kiinteiden sairaalalaitteiden ja kiinteiden tutkimuslaitteiden sekä näihin liittyvien palvelujen hankinnasta päättäminen hankekohtaisten määrärahojen puitteissa
  • maan ja tilojen vuokralle ottamisesta ja antamisesta päättäminen.

Rakennustoimikunnan jäsenet kaudella 2021–2022:

  • Harry Nordqvist, pj. (varalla Jukka Hongisto)
  • Kalevi Kallonen, vpj. (varalla Julia Koskinen)
  • Hannele Vienonen (varalla Sami Peltola)