KTO
Laatupolitiikka
-

Laatupolitiikka

SHQS-laaduntunnustuksen logo.

Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO:n laatujärjestelmälle on myönnetty 26. elokuuta SHQS-laaduntunnustus. Tunnustus kattaa kuntoutus-, asumis- ja asiantuntijapalvelut sekä työllistymistä ja osallisuutta edistävän toiminnan kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Laaduntunnustus on voimassa kolme vuotta.

Toimintamme perustana ovat arvomme: oikeudenmukaisuus, turvallisuus, yhteisöllisyys ja arvostava vuorovaikutus. Arvomme ohjaavat sekä asiakastyötä että toiminnallisia ja hallinnollisia päätöksentekoprosesseja. Arvomme ovat perustana myös missiollemme ja visiollemme. Visio on olla Varsinais Suomen erityisosaajakeskus henkilöille, joilla on kehityksellisiä neuropsykiatrisia häiriöitä tai älyllinen kehitysvamma. 

Palveluidemme lähtökohtana on yksilöllisesti räätälöity palvelukokonaisuus kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Toiminnan lähtökohtana on ihmisarvon ainutkertaisuuden ja yksilöiden moninaisuuden hyväksyminen. Kunnioitamme asiakkaidemme itsemääräämisoikeutta ja kuulluksi tulemista. Varmistamme kaikin mahdollisin tavoin, että palveluissamme asiakkaillamme on turvallista olla.

Toiminnassamme noudatamme yleisiä sosiaali- ja terveydenhuollon eettisiä periaatteita. Meitä säätelevät useat sosiaali- ja terveydenhuollon lait ja toimintaympäristöstä tulevat vaatimukset. 

Meillä on käytössä SHQS-laatujärjestelmä, ja koko henkilöstömme osallistuu itsearviointien avulla laadunvarmistustyöhön. Työntekijämme ovat koulutettuja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, ja vahvistamme työntekijöidemme ammattitaitoa erilaisin alaan liittyvin täydennyskoulutuksin. Seuraamme työntekijöidemme työtyytyväisyyttä ja psykososiaalista kuormitusta säännöllisesti, ja  seurannan perusteella aloitamme tarvittavat kehittämistoimenpiteet.

Tapaamme sidosryhmiämme säännöllisesti ja suuntaamme toimintaamme tapaamisista saatujen palautteiden perusteella. Keräämme myös asiakaspalautetta eri muodoissa, minkä lisäksi asiakkaista koostuva asiakasraati kokoontuu neljä kertaa vuodessa.