KTO
Strategia
-

Strategia

Missiomme, visiomme ja arvomme ovat suuntaviivat strategiallemme ja kaikelle toiminnallemme. Tavoitteenamme on olla kehitysvamma-alan erityisosaamisen keskus – edelläkävijyys, osaaminen ja arvostava vuorovaikutus takaavat palvelujemme laadun.

Missio – olemassaolon tarkoitus

KTO tarjoaa sidosryhmilleen kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden ja kehitysvammaisuuden vaativaa erityisosaamista ja tuottaa asiakkailleen palveluja, jotka mahdollistavat hyvän, laadukkaan ja omannäköisen elämän.

Visio – näkemys tulevaisuudesta

KTO on elämän erikoisosaaja henkilöille, joilla on kehityksellisiä neuropsykiatrisia häiriöitä tai älyllinen kehitysvamma. Edelläkävijyys, osaaminen ja arvostava vuorovaikutus takaavat palvelujen laadun.

Arvot – toiminnan perusta

KTO:n arvoja ovat oikeudenmukaisuus, turvallisuus, yhteisöllisyys ja arvostava vuorovaikutus. Arvot luovat pohjan missiolle ja visiolle, ja ne ovat kaiken toiminnan kulmakivi.

 

Vahvuudet ja strategiset menetelmät 

Tarjoamme Varsinais-Suomen alueella asumis- ja kuntoutuspalveluja sekä niitä tukevaa toimintaa. Palveluihimme kuuluvat myös konsultaatiot, jalkautuvat palvelut sekä ympärivuorokautinen kuntoutushoito ja kriiseihin vastaaminen. Laadukkaat palvelut mahdollistavat asiakkaillemme hyvän, omannäköisen elämän. 

Vahvuuksiamme ovat elämänkaariajattelu, moniammatillinen yhteistyö sekä kuntoutuksen palveluketjut ja mittava asumispalvelukokonaisuus, josta löytyy jokaiselle asiakkaalle omannäköinen palvelukonsepti.

Tavoitteenamme on olla kehitysvamma-alan erityisosaamisen keskus. Pyrimme tavoitteeseemme seuraavin keinoin:

  • osaava ja motivoitunut henkilökunta
  • oikea henkilöstösuunnittelu: oikeat ihmiset oikeassa paikassa oikeaan aikaan
  • jämäkkä, oikeudenmukainen, osallistuva ja tukeva johtaminen
  • jatkuva kehittyminen
  • viihtyisä ja yhteisöllinen työpaikka, jossa työntekijöiden työpanos kohdistuu asiakkaan palveluun
  • toiminnallis-taloudellinen vastuullisuus, joka antaa oikeutukset tehdä alamme työtä
  • tarkka laatu- ja talousseuranta.

 

Vaikuttaminen verkostoissa 

Erityisosaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii niin valtakunnallisia kuin kansainvälisiäkin verkostoja. Valtakunnallisella tasolla olemme esimerkiksi mukana Turun ja Oulun yliopistoihin perustetussa kehitysvammalääketieteen professuurissa. Kansainvälisellä tasolla meillä on myös edustus muun muassa European Association for Mental Health in Intellectual Disability (EAMHID) -järjestön hallituksessa.

Kunnan sosiaali-, terveys- tai opetustoimen kanssa käymme sopimusneuvotteluja siitä, mitä palveluja kullekin asiakkaalle tarjoamme ja mihin hintaan. Neuvottelun kulttuuri ja omistajaohjauksessa pysyminen ovat toimintaamme juurtuneita tapoja.