KTO
Talous
-

Talous

Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma luovat raamit KTO:n taloudelle. Valtuusto asettaa toimikaudekseen tarkastuslautakunnan, joka valvoo valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. 

Tarkastuslautakunnan jäsenet toimikaudella 2021–2022:

  • Tanja Valkonen (Salo), puheenjohtaja
  • Annika Laakso (Turku), varapuheenjohtaja
  • Mika Munkki (Vehmaa)
  • Petri Julin (Parainen)