Sisäänkirjautuminen
Olet tässä: Skip Navigation Links > Päätöksenteko

 Päätöksenteko

 

Ylintä päätösvaltaa KTO:ssa käyttää valtuusto, jonka jäsenet edustavat 27 jäsenkuntaa. Valtuusto valitaan neljän vuoden välein. Valtuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen. Sen tehtävänä on valvoa kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää, tehdä kuntayhtymän puolesta sopimukset ja sitoumukset sekä käyttää kuntayhtymän puhevaltaa. Hallitus asettaa rakennustoimikunnan, joka toimii kiinteistö- ja rakentamisasioita valmistelevana toimielimenä.

Toimikautensa alussa valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan ja erityishuoltoneuvoston. Tarkastuslautakunta seuraa valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Erityishuoltoneuvosto toimii omaisten, päättäjien ja työntekijöiden kohtaamispaikkana palvelujen käyttäjien, päättäjien ja työntekijöiden välimaastossa. Erityishuoltoneuvosto voi tehdä aloitteita ja antaa tarvittaessa lausuntoja. Lisäksi se toimii eettisenä toimikuntana.

Kuntayhtymän virkamiesjohto ja henkilöstön edustaja muodostavat yleishallinnon johtoryhmän, joka toimii kuntayhtymän johtajan apuna päätöksenteossa. Yleishallinnon johtoryhmän tehtäviä ovat muun muassa hallitukselle menevien asioiden käsitteleminen ja kuntayhtymän talouden ja toiminnan seuranta.

 • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
  Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
  Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
 • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
  Akuuttisairaanhoitaja 050 5974983 arkisin klo 14-07 ja viikonloppuisin ja juhlapyhinä 24h
  Asiantuntijasairaanhoitaja 040-8445606 arkisin klo 8-14
 • Sähköinen asiointi
  Tietosuoja