Sisäänkirjautuminen
Olet tässä: Skip Navigation Links > Päätöksenteko > Strategia

 Strategian pääpiirteitä

Tavoitteenamme on olla erityisosaamisen keskus, jossa on saatavilla sekä vaativia että erityistason palveluja  henkilöille, joilla on kehityksenaikainen neurologinen häiriö.  Palvelumme ovat tarkoitettu ensisijaisesti Varsinais-Suomen kuntien asukkaille sekä Varsinais-Suomessa asuville asiakkaille.

Palveluihimme kuuluvat konsultaatiot, jalkautuvat palvelut ja ympärivuorokautinen kuntoutushoito sekä kriiseihin vastaaminen. 

Vahvuuksiamme ovat elämänkaariajattelu, moniammatillinen yhteistyö ja kuntoutuksen palveluketjut. Osana kuntoutuksen palveluketjuja toimii mittava asumispalvelukokonaisuus, josta jokaiselle asiakkaalle löytyy omannäköinen palvelukonsepti.

Kehitysvammaisuuden esiintymisprosentti on 1 % väestöstä. Varsinais-Suomen väestöpohja on riittävä erityisosaamisen säilymiselle.

Visiomme

KTO - Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus on Varsinais-Suomen sote-alueen erityisosaajakeskus henkilöille, joilla on kehityksellisiä neuropsykiatrisia haasteita. Osaamisemme keskittyy vaativampaan erityisosaamiseen.

Strategiset menetelmät eli keinot, joilla pääsemme visioomme:

 • osaava ja motivoitunut henkilökunta
 • oikea henkilöstösuunnittelu: oikeat ihmiset oikeassa paikassa oikeaan aikaan
 • jämäkkä, oikeudenmukainen, osallistuva ja tukeva johtaminen
 • jatkuva kehittyminen
 • olemalla viihtyisä ja yhteisöllinen työpaikka, jossa työntekijöiden työpanos kohdistuu asiakkaan palveluun
 • toiminnallistaloudellinen vastuullisuus, joka antaa oikeutukset tehdä alamme työtä
 • tarkka laatu- ja talousseuranta

 Toimintaamme ohjaavat arvot:

 • oikeudenmukaisuus
 • turvallisuus
 • hyvä yhteishenki
 • arvostava vuorovaikutus

Erityisosaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii niin valtakunnallisia kuin kansainvälisiäkin verkostoja. Olemme mukana Turun ja Oulun yliopistoihin perustetussa kehitysvammalääketieteen professuurissa. Meillä on myös edustus mm. European Association for Mental Health in Intellectual Disability hallituksessa. 

Kunnan sosiaali-, terveys- tai opetustoimen kanssa käymme sopimusneuvotteluja siitä, mitä palveluja kullekin asiakkaalle tarjoamme ja mihin hintaan. Neuvottelun kulttuuri ja omistajaohjauksessa pysyminen ovat toimintaamme juurtuneita tapoja.


Sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatuksen ammattilaiset ovat täällä teitä varten!
 • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
  Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
  Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
 • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
  Akuuttisairaanhoitaja 050 5974983 arkisin klo 14-07 ja viikonloppuisin ja juhlapyhinä 24h
  Asiantuntijasairaanhoitaja 040-8445606 arkisin klo 8-14
 • Sähköinen asiointi
  Tietosuoja