Palvelut
-

Palvelut

Tuotamme asiakkaillemme palveluja, jotka mahdollistavat hyvän, laadukkaan ja omannäköisen elämän.  Palveluidemme ja toimintamme perustana ovat arvomme: oikeudenmukaisuus, turvallisuus, yhteisöllisyys ja arvostava vuorovaikutus.

Tarjoamme kuntoutus- ja asumispalveluja henkilöille, joilla on kehityksellisiä neuropsykiatrisia häiriöitä tai älyllinen kehitysvamma. Paimiossa sijaitsevassa kuntoutuskeskuksessamme on kuntoutus- ja kriisipaikkoja, minkä lisäksi asiantuntijamme jalkautuvat asiakkaan arkiympäristöön. Asumispalveluja tarjoamme 17 asumisyksikössämme ympäri Varsinais-Suomen.

Kuntoutus- ja asumispalvelujen tueksi tarjoamme työllistymistä ja osallisuutta edistävää toimintaa sekä elämäntaitovalmennusta.

Mylly-Antin koulu on siirtynyt 1.1.2023 alkaen Raision kaupungin koulutoimen alle.

 

Kuntoutuspalvelut

Kuntoutuskeskuksessamme tarjoamme tutkimusta, arviointia, lyhyt- ja pitkäkestoista kuntoutusta sekä kriisipalveluita asiakkaidemme yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Lue lisää

Asumispalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme sekä ympärivuorokautisia asumispalveluja että ohjattua ja tuettua asumista useissa asumisyksiköissämme ympäri Varsinais-Suomen. 

Lue lisää

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijamme tarjoavat arkielämän ja lääkinnällisen kuntoutuksen tukea omissa asumis- ja palveluyksiköissämme asiakkaillemme sekä Varsinais-Suomessa avopalveluina kuntien asukkaille.

Lue lisää

Työllistymistä edistävä toiminta

Työtoiminnalla ja työvalmennuksella tuemme ja edistämme asiakkaidemme työllistymistä ja toimintakykyä sekä tarjoamme kokemuksia työyhteisössä toimimisesta.

Lue lisää

Osallisuutta edistävä toiminta

Järjestämme  asiakkaillemme päivätoimintaa ja elämäntaitovalmennusta, joiden tarkoituksena on vahvistaa kommunikaatiokeinoja ja sosiaalisissa tilanteissa selviytymistä.

Lue lisää

Lisätietoja

Hietala, Sari

vammaispalvelujen johtaja