Asiantuntijapalvelut
-

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelumme tarjoavat arkielämän ja lääkinnällisen kuntoutuksen tukea sekä KTO:n omiin asumis- ja kuntoutusyksiköihin että avopalveluina Varsinais-Suomen kuntien asukkaille. Asiakkainamme on henkilöitä, joilla on älyllinen kehitysvamma ja/tai:

  • laajoja oppimisen erityisvaikeuksia
  • autismin kirjon häiriöitä
  • kehitysvammapsykiatrian asiantuntemusta vaativia oireita
  • liikunta-, moni- ja aistivammaisuuteen liittyviä erityistarpeita
  • käyttäytymisen, arjen toimintakyvyn, kommunikoinnin tai seksuaalisuuden haasteita.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita yli 20 ammattilaisemme voimin. Moniammatillisessa työyhteisössämme työskentelee psykologeja, sosiaalityöntekijöitä ja -ohjaajia, puhe-, toiminta-, musiikki- ja fysioterapeutteja, kommunikaatio- ja autismiohjaajia sekä psykiatrinen sairaanhoitaja. 

Asiakkaaksemme tullaan useimmiten sairaanhoitopiirin, muun julkisen terveydenhuollon tai kunnan lähetteellä, mutta asiakas voi ottaa meihin yhteyttä myös itse. Palveluohjauksemme neuvoo niin viranomaistahoja kuin asiakkaita ja heidän läheisiään.

 

Tutkimusta, terapiaa, neuvontaa ja ohjausta

Tarjoamme asiakkaillemme palveluja, joiden tavoitteena on löytää ratkaisuja ja tukikeinoja omannäköisen elämän mahdollistamiseksi ja tilanteiden kriisiytymisen ehkäisemiseksi.  Asiantuntijapalveluissa teemme erilaisia tutkimuksia ja arvioita sekä tarjoamme kasvatukseen, arjen toimintakykyyn ja ympäristön hallintaan liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Tarjoamme asiakkaillemme myös keskusteluapua ja yksilöllisiä terapiajaksoja sekä tuemme heitä kriisivaiheista selviytymisessä. 

Asiakkaan saama palvelu voi sisältää yhden tai useamman tapaamisen, jotka on mahdollista toteuttaa myös asiakkaan omassa ympäristössä. Ohjausta ja neuvontaa voidaan antaa myös ryhmämuotoisena.

Asiantuntijapalvelumme vastaavat kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutussuunnitelmien laatimisvelvoitteesta yhteistyössä useiden Varsinais-Suomen kuntien kanssa. Kuntoutussuunnitelmien laadintaan osallistuu aina myös lääkäri, jota konsultoidaan tarpeen mukaan myös muissa asioissa.

 

Yhteydenotto

Palvelemme asiakkaitamme arkisin ajanvarauksella ja palveluohjauksella. Ajanvarauksen, palveluohjauksen ja asiantuntijoidemme puhelinnumerot löytyvät Yhteystiedot-sivulta. 

"Asiantuntijapalveluissamme työskentely on moniammatillista, jokaisen työntekijän panos ja osaaminen on tärkeää."

Oili Sauna-aho, asiantuntijapalveluiden johtaja

Sauna-aho, Oili

vaativien vammaispalvelujen päällikkö

Möttölä, Marianne

asiantuntijapalveluiden päällikkö