Sisäänkirjautuminen
Olet tässä: Skip Navigation Links > Palvelut > Asiantuntijapalvelut

 Asiantuntijapalvelut

Lapsiasiakas ja kommunikaatio-ohjaaja tekevät tehtäviä.

Asiantuntijapalvelut tarjoavat arkielämän ja lääkinnällisen kuntoutuksen tukea sekä KTO:n omiin asumis- ja palveluyksiköihin että avopalveluina Varsinais-Suomen kuntien asukkaille. Asiakkaina on henkilöitä, joilla on älyllinen kehitysvamma ja/tai:

 • laajoja oppimisen erityisvaikeuksia
 • autismin kirjon häiriöitä
 • kehitysvammapsykiatrian asiantuntemusta vaativia oireita
 • liikunta-, moni- ja aistivammaisuuteen liittyviä erityistarpeita
 • käyttäytymisen, arjen toimintakyvyn, kommunikoinnin tai seksuaalisuuden haasteita.

Asiantuntijapalveluissa tehdään erilaisia tutkimuksia ja arvioita sekä tarjotaan kasvatukseen, arjen toimintakykyyn ja ympäristön hallintaan liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Lisäksi asiakkaille tarjotaan keskusteluapua ja yksilöllisiä terapiajaksoja. Palvelu voi sisältää yhden tai useamman tapaamisen, jotka on mahdollista toteuttaa asiakkaan omassa ympäristössä. Ohjausta ja neuvontaa voidaan antaa myös ryhmämuotoisena. Lisäksi asiantuntijapalvelut tarjoavat kehitysvamma-alan koulutusta. Tavoitteena on löytää ratkaisuja ja tukikeinoja omannäköisen elämän mahdollistamiseksi ja tilanteiden kriisiytymisen ehkäisemiseksi. Asiantuntijapalveluista saa tukea myös kriisivaiheista selviytymiseen.

Asiantuntijapalvelut vastaavat kehitysvammaisten asukkaiden kuntoutussuunnitelmien laatimisvelvoitteesta yhteistyössä useiden Varsinais-Suomen kuntien kanssa. Asiantuntijapalveluiden asiakkaaksi tullaan useimmiten sairaanhoitopiirin, muun julkisen terveydenhuollon tai kunnan lähetteellä, mutta asiakas voi ottaa yhteyttä myös itse.

Asiantuntijapalveluissa työskentelee

 • psykologeja
 • sosiaalityöntekijöitä ja -ohjaajia
 • puhe-, toiminta-, musiikki- ja fysioterapeutteja
 • kommunikaatio- ja autismiohjaajia

Kuntoutussuunnitelmien laadintaan osallistuu aina myös lääkäri, jota konsultoidaan tarpeen mukaan myös muissa asioissa.

Avopalveluasiakkaiden tyytyväisyyskyselyyn pääset tästä linkistä.

Yhteystiedot

Asiantuntijapalvelut
Käyntiosoite:
Naskarlanraitti 3
21520 Naskarla

kartta

Postiosoite:
Myllyojantie 2
20520 Naskarla

Oili Sauna-aho
kehittämis- ja asiantuntijapalveluiden johtaja, neuropsykologian erikoispsykologi
040 172 6874
etunimi.sukunimi@kto-vs.fi

Marianne Möttölä
asiantuntijapalveluiden päällikkö
040 505 6137
etunimi.sukunimi@kto-vs.fi

Ajanvaraus
kanslisti Satu Varjonen: 040 512 7309

Muut kuin ajanvarausta koskevat asiat
palveluohjaus: 040 621 4789

(soittoaika ma-ti 12-13.30, ke-to 9-11.30 ja pe 10-11.30)

Soittopyynnöt lääkäreille virka-aikana
asiantuntijasairaanhoitaja 040 844 5606

Asiantuntijoiden suorat puhelinnumerot löydät Yhteystiedot-sivulta.


 • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
  Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
  Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
 • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
  Akuuttisairaanhoitaja 050 5974983 arkisin klo 14-07 ja viikonloppuisin ja juhlapyhinä 24h
  Asiantuntijasairaanhoitaja 040-8445606 arkisin klo 8-14
 • Sähköinen asiointi
  Tietosuoja