-

Asiantuntijamme

Asiantuntijapalveluissamme työskentelee eri alojen ammattilaisia, kuten psykologeja, kommunikaatio-ohjaajia, puheterapeutteja ja sosiaalityöntekijöitä. Asiantuntijapalveluiden päällikkönä työskentelee puheterapeutti Marianne Möttölä.

Asiantuntijoidemme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.


Psykologit

Asiantuntijapalveluissamme työskentelee kuusi psykologia. Psykologimme ovat monipuolisia erikoisosaajia: kaksi heistä on kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologeja ja kolme heistä neuropsykologian erikoispsykologeja. 

Psykologiemme työnkuvaan kuuluvat erilaiset tutkimukset, selvittelyt, neuvottelut ja kannanotot, ja he osallistuvat esimerkiksi kuntoutuksen suunnitteluun. Heidän vastuullaan on esimerkiksi pohtia, pitäisikö asiakkaalle tehdä psykologinen tai neuropsykologinen tutkimus ja minkälaisia tukitoimia hänelle pitäisi järjestää. Psykologit kartoittavat myös esimerkiksi oppimisen vaikeuksia tai neuropsykiatrisia tai psyykkisiä häiriöitä, jotka vaikuttavat asiakkaan tapaan ajatella, tuntea ja käyttäytyä. 

Psykologimme: Miikka Ahti, Sointu Merikukka, Lauri Koskinen ja Kristina Österlund.

Neuropsykologian erikoispsykologimme: Katja Pihlava, Susanna Salomäki (virkavapaalla 28.2.2023 asti) ja Oili Sauna-aho


Sosiaalityöntekijät ja palveluohjaajat

Asiantuntijapalveluidemme sosiaalityön yksikössä työskentelee kolme sosiaalityöntekijää, yksi sosiaaliohjaaja ja kaksi palveluohjaajaa. Sosiaalityö on tekemisissä asiakkaiden kanssa jo ennen asiakkuutta: sosiaalityö vastaanottaa asiakkaiden lähetteitä, palvelupyyntöjä ja tiedusteluja sekä antaa palveluohjauksen kautta neuvontaa KTO:n tarjoamista palveluista.

Sosiaalityö toimii yhteistyössä kaikkien mahdollisten tahojen kanssa, joita asiakkaan elämään liittyy – sosiaalityö on aina vähintäänkin yhteydessä kuntaan. Sosiaalityön tavoitteena on hahmottaa asiakkaan kokonaistilanne ja edistää sitä esimerkiksi suosituksilla, tutkimusjaksoilla tai kuntoutussuunnitelmalla.

Sosiaalityöntekijämme: Nina Alm (johtava sosiaalityöntekijä), Päivi Aaltonen (pois toistaiseksi), Johanna Tirkkonen ja Annamari Palenius (paikalla tiistaisin ja keskiviikkoisin)
Palveluohjaajamme: Outi Pietilä, Maria Savonen ja Teija Toppinen
 

Terapeutit

Asiantuntijapalveluissamme työskentelee fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja sekä musiikkiterapeutti. Kaikkien terapeuttien työhön kuuluvat moniammatillisessa työryhmässä kuntoutussuunnitelma, tutkimus- ja pitkäaikaisasiakkaiden arvioinnit, kuntoutus sekä ohjaus ja neuvonta, minkä lisäksi terapeutit tekevät tiivistä yhteistyötä asiakkaiden omaisten ja eri verkostojen kanssa. Kaiken terapian tavoitteena on vahvistaa asiakkaan osallisuutta omaan elämäänsä.

Fysioterapeuttiemme päivät sisältävät usein kuntoutussuunnitelmakäynnillä ja tutkimusjaksolla olevien asiakkaiden fysioterapeuttisia arviointeja sekä pitkäaikaisasiakkaiden kuntoutusta esimerkiksi fysioterapiassa tai allasterapiassa. Toimintaterapeuttimme tekevät esimerkiksi toimintakyvyn arvioita sekä ohjaavat asiakasta ja hänen lähiympäristöään muun muassa arjen päivittäisissä toiminnoissa, toiminnanohjauksessa sekä hieno- ja karkeamotoriikassa. Musiikkiterapeuttimme työnkuva sisältää asiakkaiden arviointeja sekä kuntoutusten ja musiikkiryhmien vetämistä.

Puheterapiapalveluita tuotamme ostopalveluna. Lisäksi asiantuntijapalveluiden päällikkö Marianne Möttölä on laillistettu puheterapeutti.

Fysioterapeuttimme: Pauliina Laakso ja Elina Hautamäki
Toimintaterapeuttimme: Aliisa Länsitalo, Essi Salminen ja Jonna Schroderus
Musiikkiterapeuttimme: Pekka Rajanaro
Puheterapeuttimme (ostopalveluna): Leena Hannula ja Sanna Kosonen

 

Autismi- ja kommunikaatio-ohjaajat

Asiantuntijapalveluissamme työskentelee autismiohjaaja ja kommunikaatio-ohjaajia. Autismiohjaajan työnkuvaan kuuluu autismikirjoon kuuluvien asiakkaiden sekä heidän lähiverkostoonsa kuuluvien henkilöiden ohjausta ja neuvontaa: autismiohjaajan avulla etsitään keinoja mahdollisiin pulmatilanteisiin tai arjen sujuvoittamiseen. Autismiohjaaja voi vierailla asiakkaiden toimintaympäristöissä sekä tehdä KTO:n kuntoutus- ja asumisyksiköihin suuntautuvaa asiakastyötä.

Kommunikaatio-ohjaajiemme työnkuvaan kuuluu kommunikaatiota ja vuorovaikutusta tukevien keinojen ja toimintamallien tuottaminen, arviointi ja ohjaaminen.

Autismiohjaajamme: Christina Palin ja Johanna Parantainen 
Kommunikaatio-ohjaajamme: Christina Palin, Linn Autio ja Kati Pohjois-Koivisto

 

Monilla asiantuntijoillamme on myös muuta laaja-alaista, asiantuntijatyötä tukevaa osaamista esimerkiksi puhevammaisten tulkkina, aistiohjaajana ja neuropsykiatrisena valmentajana.