-

Sauvon asumisyksikkö

Sauvon asumisyksikkömme tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua kehitysvammaisille henkilöille, joilla on vaativia, yksilöllisiä avun sekä tuen tarpeita. Asukaspaikkoja yksikössämme on yhteensä 12.

Yksikössämme on suuri päärakennus, joka jakaantuu kolmeen kotiryhmään. Jokaisella asiakkaalla on oma huone ja kylpyhuone, joita voi sisustaa mieleisekseen. Yhteisiä tiloja ovat kolme oleskelu- ja ruokailutilaa, kolme keittiötä, saunaosasto sekä monitoimitila. Aidatulla sisäpihalla on trampoliini, keinuja sekä muita virikkeitä, joita hyödynnetään aktiivisesti.

Sauvon asumisyksikkö sijaitsee Sauvon keskustassa, palvelujen välittömässä läheisyydessä. Uudehkojen tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu huomioon asukkaiden erityiset tarpeet tilaratkaisujen ja rakennusmateriaalien suhteen.

Asumisyksikkömme tarjoaa asukkaille turvallista, yhteisöllistä asumista sekä mielekästä toimintaa jokaisen omien tavoitteiden ja mieltymysten mukaisesti. Asukkaiden palvelut ja arjen toiminta määrittyvät asukkaiden tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti, ja yksikössä pystytään vastaamaan vaativampiinkin tuen tarpeisiin.

Palveluesimies

Tuominen, Marko

palveluesimies, Sauvon asumisyksikkö

Yksikkö

Sauvo, Sauvo

Hakkistie 2, 21570 Sauvo