-

Erityisperhetyö

Erityisperhetyö on tarkoitettu tueksi perheille, joissa on kehitysvammainen tai autismin kirjolla oleva lapsi. Erityisperhetyön tavoitteena on vahvistaa ja lisätä asiakkaiden omia voimavaroja, ja sillä tuetaan perheiden hyvinvointia sekä arjessa selviytymistä ja jaksamista. Palvelussa yhdistyvät kotona toteutettava erityishoito ja suunnitelmallinen perhetyö.

Erityisperhetyön osaamisalueita ovat:

  • moni- ja vaikeavammaisuus
  • autismin kirjon häiriöt
  • käyttäytymiseen liittyvät haasteet.

Erityisperhetyössä koko perheen tilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Toteutamme erityisperhetyön perheen kotona suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti siten, että palvelu vastaa perheen arkielämän tarpeisiin. Erityisperhetyö tarjoaa tuki- ja ohjauspalveluja myös yksin asuville kehitysvammaisille ja autismin kirjoon kuuluville henkilöille.

 

 

Marjukka Paajolahti-Halme
Palveluesimies, erityisperhetyö

Yhteystiedot

Paajolahti-Halme, Marjukka

palveluesimies, lasten ja nuorten neuropsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö ja erityisperhetyö