Sisäänkirjautuminen

 Erityisperhetyö ja autismiohjaus

Asiakas ja työntekijä ulkona.

Erityisperhetyö on tarkoitettu tueksi perheille, joilla on kehitysvammainen tai autismin kirjolla oleva lapsi. Huomioimme työskentelyssä koko perheen tilanteen kokonaisvaltaisesti. Toteutamme erityisperhetyön perheen kotona suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti siten, että palvelu vastaa perheen arkielämän tarpeisiin. Erityisperhetyö tarjoaa tuki- ja ohjauspalveluja myös yksin asuville kehitysvammaisille ja autismin kirjoon kuuluville henkilöille. Erityisperhetyön osaamisalueita ovat:

 • moni- ja vaikeavammaisuus
 • autismin kirjon häiriöt
 • käyttäytymiseen liittyvät haasteet.

Erityisperhetyöllä tuetaan perheiden hyvinvointia, arjessa selviytymistä ja jaksamista. Palvelussa yhdistyvät kotona toteutettava erityishoito ja suunnitelmallinen perhetyö. Erityisperhetyön tavoitteena on vahvistaa ja lisätä asiakkaiden omia voimavaroja.

KTO:ssa toimii myös autismiohjaajia, jotka antavat ohjausta autistisille henkilöille ja heidän lähipiirilleen, kuten perheenjäsenille, opettajille ja avustajille. Autismiohjaajat tekevät yhteistyötä perheiden ja erityistyöntekijöiden kanssa.

​Yhteystiedot

Erityisperhetyö

Marjukka Paajolahti-Halme
palveluesimies
040 525 2409

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi

Palveluesimies Marjukka Paajolahti-Halme

 • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
  Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
  Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
 • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
  Akuuttisairaanhoitaja 050 5974983 arkisin klo 14-07 ja viikonloppuisin ja juhlapyhinä 24h
  Asiantuntijasairaanhoitaja 040-8445606 arkisin klo 8-14
 • Sähköinen asiointi
  Tietosuoja