Kehitysvammalääketieteelliset hoito-, tutkimus- ja kuntoutuspalvelut
-

Kehitysvammalääketieteelliset hoito-, tutkimus- ja kuntoutuspalvelut (Laku)

Kehitysvammalääketieteellinen hoito-, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö (Laku) tarjoaa tutkimusjaksoja, lyhyt- ja pitkäaikaista kuntoutusta sekä erikoissairaanhoidon jatkohoitoa. Yksikkö palvelee pääasiassa lapsia ja nuoria, joilla on kehitysvamma tai kehitysviive sekä tutkimuksellinen, hoidollinen tai kuntoutuksellinen kehitysvammalääketieteeseen kuuluva palvelun tarve. Tutkimus- ja kuntoutusjaksoja tarjotaan myös kehitysvammaisille aikuisille.

Osa yksikön asiakkaista on pitkäaikaiskuntoutuksessa, kun taas osa käy säännöllisesti intervallijaksolla. Pääsääntöisesti pitkäaikaiskuntoutujia on alle kymmenen, ja intervalliasiakkaita on yleensä 1–3 samanaikaisesti paikalla. 

Jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutus tapahtuu moniammatillisessa yhteistyössä: kuntoutuksessa on mukana muun muassa sairaanhoitajia, lähihoitajia, lääkäri, fysioterapeutti ja päivätoiminnan ohjaaja. 

Yksikössä tarjotaan myös erikoissairaanhoidon jatkohoitoa tilanteissa, joissa kehitysvammainen henkilö tarvitsee jatkohoitoa tai muuta intensiivistä hoitoa mutta häntä ei pystytä hoitamaan erikoissairaanhoidossa tai hän ei tarvitse sitä. Hoito voi olla esimerkiksi tulehdusten hoitoa, erilaisten leikkausten jälkeistä hoitoa ja kuntoutusta sekä kivun ja lihasjäykkyyksien hoitoa.

 

Lena Tuominen
palveluesimies, Laku

Palveluesimies

Tuominen, Lena

palveluesimies, kehitysvammalääketieteellinen hoito-, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö

Yksikkö

Kehitysvammalääketieteellinen hoito-, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö, kuntoutuspalvelut

Kehitysvammalääketieteellinen hoito-, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö. Alla olevat puhelinnumerot: yksikkö ja vastaava sairaanhoitaja.