Sisäänkirjautuminen

 Lyhyt- ja pitkäaikainen kuntoutus

Lyhytaikainen kuntoutus

Lyhytaikainen kuntoutus on tarkoitettu vammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat erityistä tukea, hoitoa ja valvontaa ympäri vuorokauden. Tavoitteena on perheen jaksamisen ja kuntoutujan kasvun ja kehityksen tukeminen. Järjestämme lyhytaikaista kuntoutusta myös omaishoidon vapaapäivinä.

Lyhytaikaista kuntoutusta voi saada arkisin ja viikonloppuisin. Perhe varaa kuntoutusjaksot yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen kanssa aina etukäteen. Jaksojen pituudet suunnitellaan kotikunnan, kuntoutujan perheen ja KTO:n yksikön palveluesimiehen kanssa. Omaisten toiveet ajankohdista otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Pitkäaikainen kuntoutus

Pitkäaikainen kuntoutus on tarkoitettu vammaisille henkilöille, joilla on vaativia hoidollisia tarpeita. Pitkäaikaiseen kuntoutukseen tullaan silloin, kun kuntoutujan kotiin järjestettävät avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai on arvioitu, että kuntoutuja ei tarvitse erikoissairaanhoitoa tai hyödy siitä. Avohoito ei ole riittävää silloin, kun kuntoutuja tarvitsee yhden tai kahden hoitajan intensiivistä hoitoa, apua ja valvontaa päivittäisissä toiminnoissaan kaikkina vuorokauden aikoina. Jokaiselle kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma yhdessä perheen ja palveluntilaajan kanssa.

 • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
  Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
  Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
 • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
  Akuuttisairaanhoitaja 050 5974983 arkisin klo 14-07 ja viikonloppuisin ja juhlapyhinä 24h
  Asiantuntijasairaanhoitaja 040-8445606 arkisin klo 8-14
 • Sähköinen asiointi
  Tietosuoja